Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
348
lượt xem
22
download

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất

  1. Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Số : ......., ngày ... tháng ... năm ... V/v: Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)… Kính gửi: Bộ Công Thương Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu mặt hàng ... trong quý .../200... của thương nhân như sau: Giấy phép Thực hiện tạm nhập Thực hiện tái xuất quý .../200... Bộ Công Thương cấp quý .../200... Tên hàng Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá (chiếc/tấn/b (USD) (chiếc/tấn/b (USD) (chiếc/tấn/b (USD) ộ) ộ) ộ) Ví dụ:
  2. - Máy giặt 200 500.000 150 375.000 100 250.000 đã qua sử dụng (theo giấy phép số ........... ngày .../.../200... Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm được pháp luật. Người đứng đầu thương nhân (ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản