intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM (Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
1
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM (Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM (Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM (Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

  1. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số:…/… NAM Điện thoại: Fax:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ......., ngày ... tháng ... năm ... Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối); - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tỉnh/ thành phố … BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM (Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) Báo cáo từ ... đến ... Mua Tồn đầu Nhập Xuất Bán trong Tồn cuối trong kỳ khẩu khẩu kỳ nước Hạ nước Lo n Kh Kh Kh Kh Kh Kh n gạ ại Giá Giá Giá Giá Giá Giá ối ối ối ối ối ối và ch trị trị trị trị trị trị lượ lượ lượ lượ lượ lượ ng (kg ng (VN ng (US ng (VN ng (US ng (VN ng (VN ) D) D) Đ) Đ) Đ) Đ) (kg (kg (kg (kg (kg (kg ) ) ) ) ) ) Tổ ng Người lập biểu Đại diện có thẩm quyền của doanh (Ký, họ tên, điện thoại liên hệ) nghiệp (Ký, họ tên, đóng dấu) Hồ sơ gửi kèm: - Tờ khai Hải quan;
  2. - Phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản