intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu nộp thuế theo hợp đồng

Xem 1-20 trên 67 kết quả Thu nộp thuế theo hợp đồng
 • Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu (Mẫu số: 03/UNTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 15 1   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khai hải quan điện tử; nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ; kiểm tra thực tế hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; một số nội dung cần chú ý đối với thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt64p cocacola_06 05-11-2015 222 48   Download

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài.

  doc2p ductran88 11-03-2014 62 7   Download

 • Xác định được trách nhiệm nộp thuế của cá nhân và trách nhiệm khấu trừ thuế của tổ chức chi trả. Mô tả được các loại thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế Biết cách tính thuế tạm nộp hàng tháng và khấu trừ thuế theo quy định. Thực hiện việc quyết toán thuế TNCN năm hoặc khi kết thúc hợp đồng lao động. Mô tả các vấn đề liên quan đến quản lý thuế TNCN

  ppt89p sony_12 25-06-2013 136 14   Download

 • Thu nhập khác là các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của cơ sở kinh doanh (đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) và thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế. Các khoản thu nhập khác bao gồm thu từ nhượng, bán, thanh lý tài sản cố định bao gồm cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, thu tiền phạt do các đối tác vi phạm hợp đồng, các khoản tiền thưởng từ khách hàng,...

  ppt28p kidkalovely 24-06-2013 131 22   Download

 • Như chúng ta đã biết, thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Thuế có sự điều tiết, chia sẻ và công bằng giữa người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp, đồng thời nói lên sức mạnh tự chủ về tài chính của một quốc gia. Từ năm 1/7/2007, thực hiện theo Luật quản lý thuế được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006, cơ chế tự khai tự nộp thuế đã được áp dụng rộng rãi trên khắp cả nước, trong đó có địa...

  doc17p ngocanhtienduc 30-04-2013 129 28   Download

 • Tình hình tại một doanh nghiệp thương mại K, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán ngoại tệ thep phương pháp tỷ giá thực tế. Trong kỳ có tình hình nhập khẩu trực tiếp như sau. ĐVT: 1.000 đ 1. Chuyển tiền gửi ngân hàng 100.000 USD ký quỹ mở L/C theo hợp đồng đã ký với công ty HK để nhập khẩu lô hàng. Thủ tục phí ngân hàng 110 USD, trong đó thuế GTGT 10%. Tỷ giá thực tế: 18,8/USD, tỷ giá chi ngoại...

  pdf4p tulip_12 12-01-2013 1127 117   Download

 • Người sở hữu đất đai có thể ủy quyền cho người khác để mua bán, cho thuê, thế chấp bất động sản và không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc nộp thuế thu nhập cá nhân và thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, ủy quyền chuyển nhượng bất động sản là một dạng giao dịch dân sự. Người sở hữu đất đai có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các quyền của chủ sở...

  pdf3p bibocumi20 13-12-2012 95 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC THU PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf6p tymong_manh 21-11-2012 56 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf3p tymong_manh 21-11-2012 39 4   Download

 • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp tổ chức lại doanh nghiệp. 1 hoặc 1 số phụ lục kềm theo tờ khai ban hành kèm theo thông tư này, tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế.

  pdf67p trongminh123 20-10-2012 127 39   Download

 • Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam). Để Hội nghị đạt được kết quả tốt, Lãnh đạo Bộ thông báo chương trình, nội dung Hội nghị đồng thời phân công các đơn...

  pdf6p conchokon 12-09-2012 108 4   Download

 • Nửa năm thống khổ của doanh nghiệp bất động sản Báo cáo hợp nhất có kiểm toán của 25 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết đến 6/8 cho thấy, không có công ty nào đạt doanh thu tới 500 tỷ đồng, lãi cao nhất cũng chưa đầy 65 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội (HNX), với 9 công ty đã nộp báo cáo kiểm toán hợp nhất, theo số liệu của VNDRIECT, doanh thu 6 tháng cao nhất thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (DIH) với mức 122,48 tỷ đồng....

  pdf3p peheo_4 22-08-2012 98 11   Download

 • Thuế là một phần thu nhập mà mọi tổ chức, các nhân có nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu chi tiền theo chức năng của nhà nước, người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại. Hay nói cách khác" Thuế là một khoản nộp bằng tiền mà các thế nhân và pháp nhân có nghĩa vụ bắt buộc theo luật đối với nhà nước."

  pdf151p can_loc 27-07-2012 113 24   Download

 • * Kê khai thuế môn bài: - Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 194 49   Download

 • Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 195 53   Download

 • Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, theo chức năng nghiệm vụ của đơn vị hạch toán tự trang trải, nguồn kinh phí hoạt động thông qua các hợp đồng giao việc và hợp đồng dịch vụ khác. Đơn vị đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hạch toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính. Năm 2010 đơn vị chủ quản yêu cầu đơn vị chúng tôi thực hiện chuyển sổ áp dụng chế độ kế toán hành...

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 242 24   Download

 • (Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1997) Đối với các cá nhân, sau khi đã nộp thuế thu nhập theo quy định tại Biểu thuế này, nếu phần thu nhập còn lại bình quân trên 8.000.000 đồng/tháng thì thu bổ sung 30% số vượt trên 8.000.000 đồng. 2.2.1.5 Nội dung sửa đổi chính sách Thuế thu nhập cá nhân năm 1999 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao lại được sửa đổi một lần nữa nhằm điều chỉnh mức phù hợp hơn với thu nhập thường xuyên của...

  pdf13p ttcao6 24-08-2011 145 34   Download

 • Có TK 1011, 1031… Đồng thời: Khi nhận TS về ngân hàng Nợ TK 951 Tài sản cho thuê tài chính đang quản lý tại TCTD 3. Khi ngân hàng bàn giao TS cho thuê tài chính cho khách hàng a. Bàn giao TS cho thuê Nợ TK 2311, 2321 Giá trị TS theo hợp đồng Nợ TK 369 Thuế GTGT phải thu của khách hàng Có TK 385, 386 Giá mua TS Có TK 4531 Thuế GTGT phải nộp Có TK 709 Chênh lệch gía mua

  pdf6p marc222 10-08-2011 69 2   Download

 • SƠ ĐỒ KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRẢ GÓP. TK 911 TK 511 DT theo giá bán thu tiền ngay không có thuế GTGT TK 333.1 Thuế GTGT phải nộp tính trên giá bán thu tiền ngay TK 131 Tổng số tiền ở người mua TK 515 TK 338.7 Tiền thu từ tại các kỳ sau còn phải thu người mua TK 111, 112 Số tiền người mua trả lần đầu tại thời điểm mua K/c doanh thu thuần K/c sang doanh thu DT chưa hoạt động tài chính thực hiện SƠ ĐỒ KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO...

  pdf10p ttcao2 30-07-2011 155 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thu nộp thuế theo hợp đồng
p_strCode=thunopthuetheohopdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2