intTypePromotion=3

MẪU BIÊN BẢN Niêm yết công khai quyết định

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.936
lượt xem
31
download

MẪU BIÊN BẢN Niêm yết công khai quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 32

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN Niêm yết công khai quyết định

  1. Mẫu số 32 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Niêm yết công khai quyết định (thông báo, …) Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm.....(1)….. Tại:.........................................(2)........................................... Chúng tôi gồm: Ông (bà):..................(3)................. - ………….(4)………….. Ông (bà):..................(3)................. - ………….(4)………….. Ông (bà):..................(3)................. - ………….(4)………….. Có sự chứng kiến của: Ông (bà):.............(3)................, sinh năm.........cư ngụ tại:........(5).............. Ông (bà):.............(3)................, sinh năm.........cư ngụ tại:........(5).............. Lập biên bản về việc niêm yết công khai ………….. (6)……………… Thời gian niêm yết: từ nay đến hết ngày…tháng…năm…(1).... Biên bản được lập thành 01 bản, UBND xã (hoặc phường, thị trấn) lưu giữ./. UBND XÃ…. NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM NIÊM YẾT (Ký tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên)
  2. Ghi chú: (1) Năm ban hành (2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang). (3) Họ và tên (4) Chức vụ, quyền hạn (chức vụ trong Đội, hoặc tổ chức thi hành quyết định, hoặc chức vụ trong cơ quan). (5) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang. (6) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của văn bản cần niêm yết công khai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản