Mẫu biểu tổng hợp nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc cho người đi lao động ở nước ngoài về nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
147
lượt xem
10
download

Mẫu biểu tổng hợp nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc cho người đi lao động ở nước ngoài về nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biểu tổng hợp nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc cho người đi lao động ở nước ngoài về nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biểu tổng hợp nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc cho người đi lao động ở nước ngoài về nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Mẫu số 4 UBND tỉnh:................ BI ỂU TỔ NG H Ợ P NHU CẦ U KINH PHÍ TR Ợ CẤP TH ÔI VI ỆC Liên Sở LĐTBXH-TC CHO NG ƯỜ I ĐI L A O ĐỘ NG Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚ C TT Tên cơ quan đơn vị Theo dự toán của đơn vị Kết quả xét duyệt và đề nghị Bộ Tài chính cấp phát Ghi kinh phí để giải quyết chính sách cho người lao động chú Tổng số Tổng kinh phí dự toán Tổng số người Tổng kinh phí người để giải quyết chính sách đề nghị cấp cho người lao động A B 1 2 3 4 5 TỔNG CỘNG Ngày..... tháng.... năm 199.... Ngày..... tháng.... năm 199... GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TBXH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản