Mẫu danh sách đóng BHXH

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
139
lượt xem
17
download

Mẫu danh sách đóng BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu danh sách đóng BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách đóng BHXH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC CẤP QUẢN LÝ : ………………………………………………………………………………… Tên đơn vị : Mã Đơn Vị : Điạ chỉ : Tài khoản số : …………………… Điện thoại : Tại : ……………………………… Tỷ lệ trích nộp : ………………… DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHX QUÝ 1 NĂM 200 STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SỐ SỔ MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI N.VIÊN BHXH THÁNG 1 THÁNG 2 TỔNG CỘNG : NGƯỜI  ­     ­    Ngày 01 Tháng 03 Năm 200. NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký ghi họ tên ) (Ký , đóng dấu ) PHẦN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁN BỘ THU GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘ (Ký ghi họ tên ) (Ký , đóng dấu )
  2. ……………………………………….. ……………………………………………………...……… : ………………………………………………… H NỘP BHXH HIỂM XÃ HỘI GHI THÁNG 3 CHÚ  ­    200. CÔNG TY đóng dấu ) ẢO HIỂM XÃ HỘI đóng dấu )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản