Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tich ( không phải giấy khai sinh )

Chia sẻ: Do Minh Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
499
lượt xem
34
download

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tich ( không phải giấy khai sinh )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH (KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH) Mẫu số: Kính gửi: Uỷ ban nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tich ( không phải giấy khai sinh )

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH (KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)……………………………………… Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ............................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................. Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................ Nơi thường trú/Tạm trú (2):......................................................................................... ....................................................................................................................................... Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):..................................................................... Số: ………………………….cấp tại…………………ngày…… tháng…….năm........ Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) .................................................................. Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)........................................................... ....................................................................................................................................... Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: .......... Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm........... Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): ................................................................................. ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Lý do:............................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết. .....…, ngày…….tháng…….năm…....... Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi Người làm đơn đến dưới 18 tuổi (5) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú của người đề nghị điều chỉnh hộ tịch. …………, ngày……tháng…….năm……… T/M ỦY BAN NHÂN DÂN (1)……………… CHỦ TỊCH (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Xã, phường, thị trấn (2) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú:…” (3) Ghi rõ loại Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu…) (4) Ghi rõ làm đơn cho ai (bản thân hay người khác), trong trường hợp làm đơn cho người khác thì phải ghi rõ họ và tên của người đó. (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp làm đơn cho người khác. (6) Ghi rõ yêu cầu xin điều chỉnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản