Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
132
lượt xem
27
download

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm

  1. Mẫu số 4 (Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........ngày .........tháng..........năm........ đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: .............................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................... Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: .......................................................... 1. Đề nghị được nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sau đây để phân tích, khảo nghiệm: Số Tên TĂCN, Số Bản chất, Quy cách Hãng, nước Dạng, màu TT nguyên liệu TĂCN lượng công dụng bao gói * săn xuất 1 2 2 4 ... *Quy cách bao gói cho sản phẩm khi nhập khẩu để kinh doanh 2. Thời gian nhập: ................................................................................................................... 3. Cửa khẩu nhập: ................................................................................................................... 4. Địa chỉ kho lưu giữ hàng: .................................................................................................... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản