Mẫu đơn đề nghị được phép san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
20
download

Mẫu đơn đề nghị được phép san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị được phép san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị được phép san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi

  1. Mẫu đơn đề nghị được phép san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........ngày .........tháng..........năm........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP SAN BAO ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: .............................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................... Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: .......................................................... Đề nghị được phép san bao đóng gói cho các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số ................. ngày ................ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: Số Tên TĂCN, Số đăng ký Số thứ tự trong Quy cách bao Quy cách bao TT nguyên liệu TĂCN nhập khẩu Danh mục gói nhập khẩu gói san lẻ 1 2 3 4 ... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản