intTypePromotion=3

Mẫu đơn xin xét tôt nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
207
lượt xem
20
download

Mẫu đơn xin xét tôt nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các mẫu đơn Cao đẳng Đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xét tôt nghiệp

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ o O o ------ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP Kính gởi : PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐHCT Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày : . . . . / . . . . / . . . . . Nơi sinh : huyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tỉnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV : . . . . . . . . . . . . Hộ khẩu : xã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . huyện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tỉnh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trong thời gian qua, tôi đã thi các học phần còn nợ và đạt kết quả như sau: STT TÊN HỌC PHẦN MÃ SỐ ĐIỂM HỌC KỲ - NĂM So với khung chương trình đào tạo toàn khoá, tôi đã tích luỹ đủ tất cả các học phần và tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp. Rất mong được sự chấp thuận của Phòng Đào tạo. Cần Thơ, ngày tháng năm 200... Ký tên ...................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản