intTypePromotion=1

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
298
lượt xem
29
download

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

  1. Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ________________________________________________________________________________ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ( tên tổ chức chứng nhận ) Mã số: ….….. CHỨNG NHẬN Nhà sản xuất: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số chứng nhận: Tên sản phẩm:(đối với sản phẩm cây trồng là tên loài hoặc giống cây trồng) Diện tích, công xuất sản xuất: Địa điểm sản xuất: Sản lượng dự kiến: Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (tên ...) ban hành theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của cơ quan có thẩm quyền ( tên cơ quan...). Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ... …………ngày,…….tháng……năm……. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (ký tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2