Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
4
download

Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước

  1. Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước Biểu A1 HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC XÉT TẶNG DANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HIỆU NGHỆ NHÂN; HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH ........., ngày.... tháng.... năm 200... HIỆU NGHỆ NHÂN CHUYÊN NGÀNH................ PHIẾU BẦU ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ NĂM 200... 1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số....../QĐ-BCN ngày.... tháng.... năm 200... của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. 2. Danh sách nghệ nhân ưu tú đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (đánh dấu X vào cột 11 hoặc cột 12) Số phiếu đề Ghi nghị của Hội Ý kiến bỏ phiếu Năm Tên các chú Đơn đồng Chức được giải Họ và Năm Dân vị Đề nghị Không TT danh phong thưởng Cấp tên sinh tộc công tặng đề nghị nghề tặng được tỉnh, tác Đơn vị danh tặng NNƯT tặng thành hiệu danh phố NNND hiệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Danh sách người được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (đánh dấu X vào cột 11 hoặc cột 12) Số phiếu đề nghị Ghi Số Ý kiến bỏ phiếu của Hội đồng chú năm Tên các Đơn Đề Chức tham giải Họ và Năm Dân vị Cấp nghị TT danh gia thưởng Không đề tên sinh tộc công tỉnh, tặng nghề hoạt được Đơn vị nghị tặng tác thành danh động tặng danh hiệu phố hiệu nghề NNND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản