Mẫu phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
5
download

Mẫu phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

  1. HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu A1 Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc chuyên ngành:.............................................. ……………, ngày…… tháng…… năm 200... PHIẾU BẦU Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... 1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số…………………/QĐ - BVHTT ngày ……. tháng …… năm 200 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin 2. Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú 3.Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh sách xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân (Đồng ý đánh dấu X vào cột 13, không đè nghị đánh dấu X vào cột 14) Ý kiến bỏ Ghi Năm sinh Số phiếu đề nghị của HĐ Năm phiếu chú Chức Đơn Tên và được Cấp Họ và Dân danh vị các giải Sở hoặc TT phong ĐV Bộ, tên tộc nghệ công thưởng Cục Đồng Nam Nữ tặng nghệ tỉnh, Không thuật tác được tặng chuyên NSND thuật thành ý ngành phố 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3. Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú ( Đồng ý đánh dấu X vào cột 13, không đề nghị đánh dấu X vào cột 14) Tên và các giải Năm Chức Đơn thưởng Họ được Dân danh vị được TT và Năm sinh phong Số phiếu đề nghị của HĐ Ý kiến bỏ phiếu tộc nghệ công tặng Sở tên tặng thuật tác hoặc Cục Ghi NSƯT chuyên chú ngành Sở hoặc Cấp Bộ, ĐV Cục tỉnh, Đồng Nam Nữ nghệ Không chuyên thành ý thuật ngành phố 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thành viên Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản