Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp đơn vị

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
123
lượt xem
5
download

Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp đơn vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp đơn vị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp đơn vị

  1. Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp đơn vị Biểu 2a HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DANH HIỆU NNND - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NNƯT NĂM 200... –––––––––––––––––––––––– ĐƠN VỊ: ..........., ngày.... tháng.... năm 200... PHIẾU BẦU đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú năm 200 1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số....................................... ngày........................... tháng........... năm............ của........................................................ 2. Danh sách Nghệ nhân ưu tú đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (đánh dấu X vào cột 10 hoặc cột 11). Ý kiến bỏ phiếu Năm Chứ Tên các Đề nghị được Đơn vị Số phiếu Họ và Năm Dân c giải tặng Không đề Ghi TT phong công đề nghị tên sinh tộc danh thưởng danh nghị tặng chú tặng tác của HĐ nghề được tặng hiệu danh hiệu NNƯT NNND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Danh sách người được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (đánh dấu X vào cột 10 hoặc cột 11). Ý kiến bỏ phiếu Năm được Tên các Đề nghị Chức Đơn vị Số phiếu Họ và Năm Dân phong giải tặng Không đề Ghi TT danh công đề nghị tên sinh tộc tặng thưởng danh nghị tặng chú nghề tác của HĐ NNƯT được tặng hiệu danh hiệu NNƯT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản