Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
255
lượt xem
20
download

Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT

  1. Mẫu phiếu g iáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trư ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở …….................................................................................. ............. Trung tâm GDTX ..................... ............................................................................. .... PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX Năm học …………….  Họ và tên giám đốc trung tâm GDTX :.........................................................Nam/Nữ:……  Năm sinh: ………………………….Dân tộc: ……………........................………….…… Hướng dẫn cho điểm: Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó. Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm tiêu Điểm tiêu chí chuẩn Tiêu chuẩn 1. Tiêu chí 1. Ph ẩm chất chính trị Phẩm chất chính trị và Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
  2. đạo đức nghề Tiêu chí 3. Lối sống, tác phong nghiệp Tiêu chuẩn 2. Tiêu chí 4. Hiểu biết chương trình giáo dục lực thường xuyên Năng chuyên môn, nghiệp vụ sư Tiêu chí 5. Trình độ chuyên môn phạm Tiêu chí 6. Nghiệp vụ sư ph ạm Tiêu chí 7. Tự học và sáng tạo Tiêu chí 8. Năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin Tiêu chí 9. Tầm nhìn chiến lược Tiêu chuẩn 3. Năng lực lãnh đạo, quản lý Tiêu chí 10. Thiết kế và đ ịnh h ướng triển trung tâm khai Tiêu chí 11. Xây d ựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Tiêu chí 12. Tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ
  3. Tiêu chí 13. Qu ản lý hoạt động giáo dục Tiêu chí 14. Qu ản lý tài chính, tài sản Tiêu chí 15. Phát triển môi trường giáo dục Tiêu chí 16. Qu ản lý hành chính Tiêu chí 17. Qu ản lý công tác thi đua, khen thưởng Tiêu chí 18. Qu ản lý hệ thống thông tin Tiêu chí 19. Hợp tác, liên kết và hỗ trợ công đồng Tiêu chí 20. Qu ản lý hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục Tổng điểm Nhận xét chung: 1. Nh ững điểm mạnh: .................................................................................................... ........................................... ....................................................................................... ........................................................
  4. 2. Nh ững điểm yếu: .................................................................................................... ........................................... ......................................................................................................................................... ...... 3. Đánh giá chung: Đánh dấu X vào ô thích hợp - Đạt chuẩn - lo ại xuất sắc - Đạt chuẩn - lo ại khá - Đạt chuẩn - lo ại trung bình - Chưa đạt chuẩn Ngày ...... tháng...... năm ..... Người đánh giá (Có thể không ghi ) Chú ý: - Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm. - Phiếu hợp lệ là phiếu ghi đầy đủ số liệu theo yêu cầu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản