intTypePromotion=1

Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) (Mẫu số: S10-DN)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
22
lượt xem
0
download

Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) (Mẫu số: S10-DN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) (Mẫu số: S10-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) (Mẫu số: S10-DN)

  1.   Đơn vị:…………………… Mẫu số S10­DN   Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (sản phẩm, hàng hoá) Năm...... Tài khoản:............Tên kho:.............. Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá)...........................................                                                                                                                                                                                Đơn vị tính:........................ Chứng từ Diễn giải Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú Tài khoản  Số  Ngày,  đối ứng Thành  Thành  Thành  Số lượng Số lượng Số lượng hiệu tháng tiền tiền tiiền A B C D 1 2 3=1x2 4 5= (1x4) 6 7= (1x6) 8   Số dư đầu kỳ Cộng tháng x x       ­ Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...        ­ Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm ....... Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2