intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 4)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

4
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 4) được ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mẫu sổ tiếp nhận nêu rõ thời điểm nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ, nội dung sản phẩm quảng cáo... Mời bạn tham khảo chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 4)

  1. Mâu sô 4 ̃ ́ (Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT­BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­           SỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO           TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG  CÁO: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………     Quyển số ..................../..................../ Mở sổ ngày ..…….. tháng ..…….. năm ..……….. Khóa sổ ngày ..…….. tháng ..….. năm ..………..     Số  Thời điểm  Người nộp hồ sơ Nội dung  Giấy tờ có  Người  Cán  Ghi chú TT nộp hồ sơ sản phẩm  trong hồ  nộp  bộ 
  2. tiếp  Tên Tổ   hồ sơ nhận  Ngày   Giấy   Giờ   chức   hồ sơ tháng   CMND/ hộ   quảng cáo sơ (ký  phút hoặc cá   năm chiếu tên) (ký  nhân tên) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  3.                                                                                                     Trang số ………… / tổng số…………trang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2