Mẫu tài sản lưu động bàn giao

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
7
download

Mẫu tài sản lưu động bàn giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tài sản lưu động bàn giao (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tài sản lưu động bàn giao

  1. (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tài sản lưu động bàn giao Đơn vị: đồng Giá đơn vị Giá trị STT Danh mục Đơn vị tính Số lượng Đơn vị tiếp nhận sử dụng Thực tế Quy đổi Thực tế Quy đổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng số ................, ngày ... tháng ... năm .... Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản