intTypePromotion=1

MẪU Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
2
download

MẪU Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU SỐ 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

  1. MẪU SỐ 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CHỨC NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng … năm … Số: / V/v: Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp (tổ chức) Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……………………………….. Thực hiện quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp (tổ chức) …………… thông báo về người nước ngoài làm việc, cụ thể như sau: Số Tên Giới tính Quốc Số hộ Số Ngày Ngày Vị Năm TT sinh tịch chiếu giấy bắt kết trí người phép thúc công nước đầu Nam Nữ ngoài lao làm làm việc
  2. việc việc động đã được cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng x x x x x x x x x Ngày tháng năm Đại diện người sử dụng lao động Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Như trên; - Lưu đơn vị.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2