intTypePromotion=3

Mẫu Thông tin vận tải

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
11
download

Mẫu Thông tin vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Transport details (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ đính 2b: Thông tin vận tải (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2010/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TRANSPORT DETAILS THÔNG TIN VẬN TẢI Document number Số chứng nhận ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.1. Country of Exportation Quốc gia xuất khẩu: Port/airport/other place of departure Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác: Vessel name –voyage No./Bill of landing No Tên tàu-số chuyến/số vận đơn đường biển Flight number/airway bill number Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không: Truck nationality and registration...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông tin vận tải

  1. Transport details (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ đính 2b: Thông tin vận tải (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2010/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TRANSPORT DETAILS THÔNG TIN VẬN TẢI Document number Số chứng nhận ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.1. Country of Exportation Quốc gia xuất khẩu: Port/airport/other place of departure Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác: Vessel name –voyage No./Bill of landing No Tên tàu-số chuyến/số vận đơn đường biển Flight number/airway bill number Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không: Truck nationality and registration number Quốc tịch xe và số đăng ký: Railway bill number Số vận đơn đường sắt: Other transport documents Các giấy tờ vận tải khác: 1.2 Exporter Signature Chữ ký của chủ hàng xuất khẩu Container number (s), see list Name of Exporter Address Signature below Tên của nhà xuất khẩu Địa chỉ Chữ ký Số container, xem danh sách kèm theo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản