Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
158
lượt xem
33
download

Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Mẫu số: 03/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 03/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) tờ khai quyết toán thuế tài nguyên [01] Kỳ tính thuế: Năm 200... [02] Người nộp thuế: .................................................................................................................................................................................................... [03] Mã số thuế: .......................................................................................................................................................................................................... [04] Địa chỉ: ............................................................[05] Quận/huyện:........................................[06] Tỉnh/ Thành phố: ........................................... [07] Điện thoại: ........................................................................ [08] Fax: ................................................... [09] E-mail: .......................................................... Đơn vị tiền: Việt Nam đồng Sản lượng tài nguyên Mức thuế TN thương phẩm khai Giá tính thuế ấn định trên 1 Thuế TN được Thuế suất Thuế TN phát Thuế TN phát sinh STT Tên loại tài nguyên thác đơn vị tài đơn vị tài miễn giảm trong (%) sinh trong năm phải nộp trong năm nguyên nguyên năm ĐVT Sản lượng (8) = (4) x (5) x (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) = (8)-(9) hoặc (8) = (4) x (7) Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản