intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị

Chia sẻ: Thu Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

9.796
lượt xem
253
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị cần trình bày đầy đủ các nội dung quan trọng như: Hạng mục cơ sở vật chất xin sửa chữa, mua sắm, cán bộ kiểm tra, phòng quản trị - phục vụ đề nghị Hiệu trưởng duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị sau để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị

"Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị" là một văn bản trình bày lại những thiết bị cần mua sắm và sửa chữa cho phòng quản lý . Để làm được tờ trình đó , mời các bạn cùng tham khảo dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày tháng năm 20……

 

TỜ TRÌNH
(Về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị)

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Trường ………………………;
- Phòng ………………………..
Khoa(Phòng):..............................................................................................
Đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị-Phục vụ xem xét và cho phép sửa chữa, mua sắm:
1. Hạng mục cơ sở vật chất xin sửa chữa, mua sắm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đơn vị đề nghị

                                                                                                                                                                                                                                           (Ký tên)

2. Cán bộ kiểm tra:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đán bộ kiểm tra

                                                                                                                                                                                                                                           (Ký tên)

3. Phòng Quản trị - Phục vụ đề nghị Hiệu trưởng duyệt:
+Tổng cộng (Khoản mục): ………………………………………………………………………………………………………………
+ Nội dung đề nghị:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đây chỉ là một phần trích dẫn của Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, mua sắm thiết bị. Mời các bạn cùng download miễn phí trên trang TaiLieu.VN để xem chi tiết về nội dung của văn bản.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2