intTypePromotion=1

MẪU TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
310
lượt xem
7
download

MẪU TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm

  1. Mẫu 3 Địa điểm, ngày … tháng … năm … Tên cơ quan/tổ chức/tỉnh/thành phố Kính gửi: ………………………………. TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm1 1. Tên hoạt động phát sinh 2. Lý do phát sinh hoạt động 3. Mục đích 4. Quy mô 5. Thời gian 6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh phí CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM Nơi nhận:
  2. (Ký tên, đóng dấu) - Như trên; - Các cơ quan liên quan; - Lưu: ____________ 1 Cần gửi kèm theo ý kiến bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có liên quan.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2