Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 3)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
287
lượt xem
98
download

Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các loại nhịp thở cơ học: Nhịp thở bắt buộc (mandatory breath). Máy thở cung cấp và thực hiện toàn bộ chu kỳ thông khí. BN hoàn toàn không can dự vào quá trình thông khí. Nhịp thở hỗ trợ (assisted breath). BN khởi động thì thở vào . Máy thở quyết định các thông số còn lại (theo Bs cài đặt) Nhịp thở tự nhiên (spontaneous breath). BN khởi đầu và chấm dứt nhịp thở . Máy thở chỉ kiểm soát tối thiểu (theo dõi và giúp đỡ) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 3)

  1. Các loại nhịp thở cơ học  Nhịp thở bắt buộc (mandatory breath).  Máy thở cung cấp và thực hiện toàn bộ chu kỳ thông khí.  BN hoàn toàn không can dự vào quá trình thông khí  Nhịp thở hỗ trợ (assisted breath).  BN khởi động thì thở vào  Máy thở quyết định các thông số còn lại (theo Bs cài đặt)  Nhịp thở tự nhiên (spontaneous breath).  BN khởi đầu và chấm dứt nhịp thở  Máy thở chỉ kiểm soát tối thiểu (theo dõi và giúp đỡ)
  2. Cách phân loại các loại nhịp thở cơ học Nhịp thở bắt buộc Nhịp thở hỗ trợ (Mandatory) (Assisted) không không BN khởi động có BN chấm dứt Quan sát thì thở vào ? thì thở vào ? có Nhịp thở tự nhiên (Spontaneous)
  3. Nhịp thở và phương thức thở (mode) Nhịp thở bắt buộc p Mode control ventilation Nhịp thở bắt buộc PT thông khí kiểm soát Mode A/C ventilation –2 cmH2O PTTK hỗ trợ / kiểm soát Nhịp thở hỗ trợ Mode assisted ventilation PTTK hỗ trợ T Nhịp thở hỗ trợ
  4. Các thông số của nhịp thở cơ học 30  Tham số giai đoạn:  Thở vào: Kết thúc thở vào  Bắt đầu thì thở vào  Duy trì và  Kết thúc thì thở vào Paw cmH2O  Thở ra giây 1 2 3 4 5 6  Bắt đầu thì thở ra  Duy trì thở ra -10 VCV Bắt đầu thở vào đầ thở  Kết thúc thở ra
  5. Tính chất của nhịp thở cơ học  Tham số kiểm soát: Paw  Áp suất, cmH2O 1 2 3 4 5 6 giây  Thể tích, . V LPM 1 2 3 4 5 6 giây  Tốc độ dòng (lưu lượng) -  Thời gian. V ml 1 2 3 4 5 6 giây
  6. Tính chất của nhịp thở cơ học  Tham số điều kiện: 120 Vuoâng Giaûm daàn SQUARE RAMP INSP  Dạng sóng,  Đường nền áp suất, . V SEC LPM 1 2 3 4 5 6  Đồng nhịp… 120 EXH
  7. PEEP và CPAP PEEP = 0 0 +5 PEEP = 5 0 Thôû töï nhieân CPAP = 5 +5 0
Đồng bộ tài khoản