Nghị quyết số 233/NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 233/NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 233/NQ/HĐNN7 về việc tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 233/NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 233/NQ/H NN7 Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG NHÀ NƯ C S 233 NQ/H NN7 NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 1982 H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào i u 57, 58 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i, ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c Quy t nh ngày 17 tháng 6 năm 1982 c a H i ng Nhà nư c v vi c ti n hành b u c b sung i bi u Qu c h i khoá VII m t s ơn v b u c thay th các i bi u ã t tr n, QUY T NGHN: i u1 Ti n hành vi c b u c b sung i bi u Qu c h i khoá VII các ơn v b u c sau ây vào ngày Ch nh t 3 tháng 10 năm 1982: 1- T nh Thanh Hoá: b u b sung m t i bi u Qu c h i ơn v b u c s 1 c a t nh, g m các huy n Quan Hoá, Bá Thư c, CNm Thu và Lương Ng c (nay là huy n Lang Chánh và huy n Ng c L c). 2- T nh Nghĩa Bình: b u b sung m t i bi u Qu c h i ơn v b u c s 1 c a t nh, g m các huy n Phư c Vân, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát và th xã Quy nhơn. i u2 Vi c b u c b sung i bi u Qu c h i ti n hành theo quy nh các i u 58, 59, 60, 61, 62, 63 và 64 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i. Lê Thanh Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản