Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 39/2003/NQ-H Hà N i, ngày 16 tháng 05 năm 2003 NGH QUY T XÁC NH N K T QU B U C B SUNG PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XII, NHI M KỲ 1999 – 2004 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII - KỲ H P TH 9 (Ngày 16/5/2003) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Biên b n b u c b sung Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i c a H ND Thành ph khóa XII, nhi m kỳ 1999 – 2004; QUY T NGHN Xác nh n k t qu b u c b sung ch c danh Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i khóa XII, nhi m kỳ 1999 – 2004. 1. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i nhi m kỳ 1999 – 2004. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph thông qua t i kỳ h p th 9 – ngày 16 tháng 5 năm 2003. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản