Nghị quyết số 436 NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 436 NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 436 NQ/QHK6 về việc tán thành việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội để ra nhập Liên minh Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 436 NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 436NQ/QHK6 Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 1979 QUY T NGHN U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Sau khi nghe thuy t trình c a Ch nhi m U ban i ngo i c a Qu c h i; QUY T NGHN: Tán thành vi c thành l p oàn i bi u Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam gia nh p Liên minh Qu c h i. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản