Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
7
download

Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1988 NGHN QUY T V VI C S A L I NÓI U C A HI N PHÁP NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 và i u 147 c a Hi n pháp; Sau khi xem xét ngh c a H i ng b trư ng, U ban i ngo i và U ban pháp lu t c a Qu c h i; QUY T NGHN 1- S a L i nói u c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cho phù h p v i ư ng l i i ngo i c a ng và Nhà nư c trong giai o n cách m ng hi n nay là ph n u gi v ng hoà bình, t o i u ki n qu c t thu n l i cho công cu c xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác v i Liên Xô, Lào, Cam-pu-chia và các nư c xã h i ch nghĩa khác, m r ng quan h v i các nư c ông Nam á và v i t t c các nư c không phân bi t ch xã h i khác nhau trên cơ s nh ng nguyên t c cùng t n t i hoà bình; gi i quy t các v n trong quan h qu c t b ng thương lư ng hoà bình; làm h t s c mình khôi ph c tình h u ngh truy n th ng gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân Trung Qu c, bình thư ng hoá quan h gi a hai nư c, vì hoà bình và ch nghĩa xã h i trên th gi i. 2- Giao H i ng Nhà nư c, trên cơ s chuNn b c a U ban i ngo i, U ban pháp lu t c a Qu c h i và H i ng b trư ng, xem xét vi c s a nói trên trình Qu c h i quy t nh t i kỳ h p t i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 3, thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản