intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ phận trạm quân y trung đoàn

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) bài giảng, video clip kỹ thuật triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ phận trạm quân y trung đoàn và xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy y học quân sự tại Học viện Quân y.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ phận trạm quân y trung đoàn

T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2016<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY<br /> TRIỂN KHAI BÃI XỬ LÝ VỆ SINH BỘ PHẬN<br /> TRẠM QUÂN Y TRUNG ĐOÀN<br /> Hoàng Anh Tuấn*; Hoàng Đắc Thăng*<br /> Lê Trung Thắng*; Nguyễn Thái Ngọc*<br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) bài giảng, video clip kỹ thuật triển khai<br /> bãi xử lý vệ sinh bộ phận tuyến quân y trung đoàn và xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy y<br /> học quân sự tại Học viện Quân y. Đối tượng: bài giảng điện tử thực hành triển khai bộ phận xử<br /> lý vệ sinh tuyến quân y trung đoàn và phần mềm Web. Phương pháp: sử dụng kỹ thuật công<br /> nghệ, thiết kế xây dựng bài giảng điện tử có sử dụng video clip theo mô hình web-based. Kết quả:<br /> đã xây dựng quy trình thiết kế bài giảng điện tử có sử dụng video clip theo mô Webbased; thiết<br /> kế 05 bài giảng điện tử về triển khai bộ phận xử lý vệ sinh tuyến quân y trung đoàn; kết quả đánh<br /> giá thử nghiệm trong giảng dạy cho thấy đáp ứng được công tác đào tạo tại Học viện Quân y.<br /> * Từ khóa: Bãi xử lý vệ sinh; Bài giảng video clip; Phần mềm hỗ trợ giảng dạy.<br /> <br /> Research and Development of Teaching-Aid Software of<br /> Implementation for Hygiene Management Ground at Military Medical<br /> Regiment<br /> Summary<br /> Objectives: To build database lectures, video clip on the implementation for hygiene<br /> management ground at military medical regiment and to build the software of teaching-aids at<br /> Military Medical University. Subjects: E-lectures about practices of implementation for hygiene<br /> management ground at military medical regiment and web softwares. Methods: To use technique<br /> of designing e-lectures supported by web-based video clip. Results: We have been sucessful in<br /> making procedures of e-lectures enhanced by web-based video clips; we have also finished 05<br /> e-lectures on the implementation for hygiene management ground at military medical regiment.<br /> A pilot study was assessed well and could satisfy the training at Military Medical University.<br /> * Key words: Hygiene management ground; Video clip lectures; Teaching-aid software.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Học viện Quân y là đơn vị đào tạo bác<br /> sỹ quân y, số lượng học viên đông, khối<br /> lượng đào tạo lớn, cho nên cần thiết phải<br /> có những loại hình đào tạo mới, phù hợp,<br /> <br /> vừa mang tính hiện đại, cập nhật, vừa<br /> mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả<br /> để đáp ứng nhu cầu truyền đạt và tiếp<br /> nhận thông tin ngày một nâng cao. Giải<br /> pháp cải tiến phương pháp giảng dạy,<br /> <br /> * Học viện Quân y<br /> Người phản hồi (Corresponding): Hoàng Anh Tuấn (anhtuank20@gmail.com)<br /> Ngày nhận bài: 05/05/2016; Ngày phản biện đánh giá bài báo: 16/06/2016<br /> Ngày bài báo được đăng: 16/09/2016<br /> <br /> 196<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2016<br /> áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào<br /> giảng dạy, lấy người học làm trung tâm<br /> sẽ phát huy tính độc lập sáng tạo của học<br /> viên. Yêu cầu huấn luyện phục vụ cho<br /> diễn tập vừa khẩn trương. Trong khi đó,<br /> lại phải hiệp đồng nhịp nhàng với các<br /> đơn vị khác. Bộ môn Độc học Quân sự có<br /> số lượng giảng viên ít, học viên đông.<br /> Trong huấn luyện dã ngoại, mặc dù số<br /> lượng học viên năm cuối đông nhưng chỉ<br /> có một số lượng rất nhỏ (< 10%) học viên<br /> được biên chế về học tập tại bãi xử lý vệ<br /> sinh bộ phận trạm quân y Trung đoàn nơi<br /> học sinh có điều kiện tìm hiểu học tập và<br /> nắm được chức trách nhiệm vụ, bố trí<br /> triển khai cũng như nội quy làm việc của<br /> bãi xử lý vệ sinh bộ phận. Phần lớn học<br /> viên (> 90%) chỉ được kiến tập và trao đổi<br /> với giảng viên. Do đó, học viên không thể<br /> nắm chắc nội dung học tập tại bộ phận.<br /> Trên thực tế:<br /> <br /> - Giảng viên chỉ truyền đạt kiến thức<br /> cho một nhóm học viên được biên chế<br /> học tập tại bộ phận (10 - 15 học<br /> viên/năm).<br /> - Mỗi giảng viên phải thực hiện các<br /> thao tác thực hành nhiều lần và một học<br /> viên không thể đảm đương học hết các<br /> chức trách của nhân viên trong bộ phận.<br /> - Mô hình, học cụ còn hạn chế.<br /> - Học viên đông không có điều kiện<br /> xem và làm lại các thao tác kỹ thuật.<br /> Có rất nhiều ưu điểm khi ứng dụng<br /> công nghệ thông tin vào xây dựng phần<br /> mềm hỗ trợ giảng dạy. Bài giảng có sự<br /> trợ giúp của video, multimedia sẽ trở nên<br /> sinh động và hiệu quả hơn. Đồng thời,<br /> giảng viên có thể kiểm tra học sinh dễ<br /> dàng hơn. Học viên sẽ hiểu được nội<br /> dung bài giảng một cách sống động nhất.<br /> <br /> 100% sẽ nắm được nội dung huấn luyện<br /> thay vì chỉ có 10 - 15% học viên/năm như<br /> phương pháp giảng dạy thông thường.<br /> Yêu cầu ứng dụng CNTT trong xây<br /> dựng bài giảng:<br /> - Phải nắm bắt được các kiến thức về<br /> xây dựng CSDL bài giảng, CSDL video,<br /> cách hoạt động và ứng dụng CNTT xây<br /> dựng phần mềm web.<br /> - Xây dựng hệ thống kịch bản của nội<br /> dung các bài giảng trước khi đi vào xây<br /> dựng CSDL bài giảng, CSDL video.<br /> - Chuẩn bị một số công nghệ video, dữ<br /> liệu multimedia phù hợp với người thiết<br /> kế khi xây dựng các bài giảng và phần mềm.<br /> - Sau khi xây dựng xong phải chạy thử<br /> trên các thiết bị để kiểm tra lỗi và độ thích<br /> hợp của bài giảng đã thiết kế so với môi<br /> trường định đưa vào triển khai và áp dụng.<br /> Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên,<br /> chúng tôi tiến hành nghiên cứu công trình<br /> nhằm:<br /> - Ứng dụng công nghệ video xây dựng<br /> CSDL bài giảng video clip các bước triển<br /> khai bãi xử lý vệ sinh bộ phận và kỹ thuật<br /> tiêu tẩy cho thương binh nhiễm độc, nhiễm<br /> xạ trong huấn luyện tổng hợp y học quân<br /> sự tại Học viện Quân y.<br /> - Ứng dụng công nghệ web xây dựng<br /> phần mềm web tĩnh phục vụ trong huấn<br /> luyện tổng hợp y học quân sự tại Học viện<br /> Quân y.<br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng nghiên cứu.<br /> Bài giảng điện tử thực hành triển khai<br /> bãi xử lý vệ sinh bộ phận trạm quân y<br /> trung đoàn và phần mềm web ứng dụng<br /> trong giảng dạy tại Học viện Quân y.<br /> 197<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2016<br /> - Đối tượng đánh giá ứng thử nghiệm:<br /> + 350 học viên dài hạn quân y.<br /> + 28 giáo viên, cán bộ (18 giáo viên y<br /> học quân sự và 10 cán bộ làm công tác<br /> quản lý giáo dục).<br /> + Đối tượng đánh giá công nghệ, kỹ<br /> thuật: 6 cán bộ chuyên ngành CNTT đang<br /> công tác tại Ban CNTT - Học viện Quân y.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu.<br /> - Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến<br /> chuyên gia về CNTT và giáo viên về y<br /> học quân sự.<br /> - Phương pháp nghiên cứu tài<br /> phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa,<br /> quát hóa tài liệu có liên quan đến<br /> học, các tài liệu lý luận về giáo dục<br /> tài liệu về sách điện tử.<br /> <br /> liệu:<br /> khái<br /> môn<br /> học,<br /> <br /> - Phương pháp điều tra kết hợp thu<br /> thập số liệu: quan sát, thu thập số liệu<br /> tổng kết từ thực tiễn giảng dạy môn học;<br /> điều tra, thu thập số liệu bằng phiếu điều<br /> tra, xử lý số liệu bằng phương pháp toán<br /> thống kê.<br /> - Phương pháp kỹ thuật công nghệ,<br /> thiết kế xây dựng video clip và phần mềm<br /> dạng webbased: tiến hành xây dựng nội<br /> dung chuẩn, kịch bản mẫu, tiến hành<br /> thực nghiệm trên máy tính, chương trình,<br /> nội dung với các đối tượng học viên khác<br /> nhau để lựa chọn phương pháp xây dựng<br /> cho phù hợp. Sử dụng phần mềm<br /> Microsoft FrontPage với ngôn ngữ HTML<br /> (HyperText Markup Language).<br /> - Phương pháp đánh giá thử nghiệm:<br /> đánh giá thử nghiệm trên các đối tượng<br /> giảng viên và học viên tại Học viện Quân y.<br /> 198<br /> <br /> * Xây dựng bài giảng thực hành video<br /> các kỹ thuật:<br /> - Phương pháp xây dựng:<br /> + Xây dựng các bài giảng thực hành<br /> chuẩn được thông qua Bộ môn Độc học<br /> Quân sự, Học viện Quân y.<br /> + Xây dựng kịch bản, giảng viên, học<br /> viên làm mẫu.<br /> + Dùng máy quay camera ghi lại toàn<br /> bộ quy trình chuẩn đã xây dựng với kịch<br /> bản có sẵn.<br /> + Số hoá, biên tập, chú giải bằng lời,<br /> hình ảnh tạo các bài giảng chuẩn dưới<br /> dạng video clip.<br /> + Xây dựng phần mềm bằng công<br /> nghệ web.<br /> + Thử lại, kiểm duyệt và chỉnh sửa.<br /> - Các quy trình chính xây dựng CSDL:<br /> + Chuẩn bị.<br /> + Thực hiện quy trình theo kịch bản đã<br /> dựng.<br /> + Biên tập, số hoá video.<br /> + Bổ sung các chú giải.<br /> + Thử nghiệm và chỉnh sửa.<br /> + Chạy thử, đánh giá thử nghiệm.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ<br /> BÀN LUẬN<br /> 1. Xây dựng hồ sơ của một video<br /> clip kỹ thuật.<br /> Trong phần này, chúng tôi lựa chọn<br /> các kỹ thuật triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ<br /> phận trạm quân y trung đoàn, kỹ thuật<br /> tiêu độc, tẩy xạ cho thương binh, cơ bản,<br /> phổ biến, đáp ứng cho các đối tượng học<br /> viên quân y, bao gồm.<br /> - Bố trí triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ<br /> phận trạm quân y trung đoàn.<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2016<br /> <br /> - Kỹ thuật tiêu độc vùng da hở cho<br /> thương binh nhiễm độc.<br /> <br /> trình xây dựng video gồm 12 công đoạn<br /> sau:<br /> - Thu thập thông tin, xây dựng nội<br /> dung bài học chuẩn.<br /> <br /> - Kỹ thuật tiêu độc cho thương binh đi<br /> bộ.<br /> <br /> - Phân tích các yêu cầu về nội dung<br /> cũng như tính sư phạm của bài học.<br /> <br /> - Biên chế của bãi xử lý vệ sinh bộ<br /> phận trạm quân y trung đoàn.<br /> <br /> - Kỹ thuật tẩy xạ cho thương binh<br /> nhiễm xạ.<br /> <br /> - Xây dựng kịch bản cho video.<br /> - Thu thập tư liệu video.<br /> <br /> - Kỹ thuật tẩy xạ quần áo cho thương<br /> binh nhiễm xạ.<br /> <br /> - Xử lý video.<br /> <br /> Các kỹ thuật được trình bày dưới dạng<br /> video clip kèm theo nội dung bài giảng<br /> liên quan đến nội dung để học viên tham<br /> khảo.<br /> <br /> - Ghép âm thanh và lời đọc vào video.<br /> <br /> Video clip bảo đảm người dùng có thể<br /> xem rõ các động tác, kỹ thuật. Giảng viên<br /> có thể sử dụng giảng bài ở những phòng<br /> giảng có hệ thống máy chiếu với số<br /> lượng học viên đông.<br /> Qua nghiên cứu tài liệu và xây dựng<br /> các kỹ thuật, chúng tôi xây dựng hồ sơ<br /> cho một kỹ thuật gồm 8 nội dung:<br /> - Mã số;<br /> - Tên video;<br /> - Giảng viên;<br /> - Chuyên ngành;<br /> - Đối tượng giảng dạy;<br /> - Định dạng;<br /> - Môi trường ứng dụng;<br /> - Mô tả nội dung.<br /> * Quy trình xây dựng video kỹ thuật.<br /> Việc xây dựng và xử lý video rất phức<br /> tạp và tốn nhiều thời gian cũng như tài<br /> nguyên máy tính. Để có thể xây dựng<br /> hiệu quả video, việc tuân thủ quy trình là<br /> hết sức quan trọng. Qua kinh nghiệm xây<br /> dựng video, chúng tôi có thể rút ra quy<br /> <br /> - Thu thập dữ liệu âm thanh và lời đọc.<br /> - Tạo các văn bản (text) từng kỹ thuật.<br /> - Tạo các hiệu ứng hay tương tác trên<br /> video.<br /> - Tối ưu hoá video và chuyển thành<br /> các tệp sản phẩm video theo định chuẩn<br /> phù hợp với mục đích sử dụng.<br /> - Kiểm tra lại toàn bộ video.<br /> - Phát hành video.<br /> 2. Xây dựng bài giảng.<br /> * Kết quả xây dựng các bài giảng: xây<br /> dựng 04 bài giảng thực hành dạng text gồm:<br /> + Các yếu tố sát thương của vũ khí hạt<br /> nhân.<br /> + Công tác xử lý vệ sinh.<br /> + Tổn thương do sóng nổ và bức xạ<br /> quang.<br /> + Nhiễm xạ trong.<br /> * Xây dựng video clip: xây dựng 06<br /> video clip kỹ thuật gồm:<br /> + Bố trí triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ<br /> phận trạm quân y trung đoàn.<br /> + Biên chế bãi xử lý vệ sinh bộ phận<br /> trạm quân y trung đoàn.<br /> + Kỹ thuật tiêu độc vùng da hở cho<br /> thương binh nhiễm độc.<br /> + Kỹ thuật tiêu độc cho thương binh đi<br /> bộ.<br /> 199<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2016<br /> + Kỹ thuật tẩy xạ cho thương binh<br /> nhiễm xạ.<br /> + Kỹ thuật tẩy xạ quần áo cho thương<br /> binh nhiễm xạ.<br /> - Xây dựng phần mềm bằng công nghệ<br /> web: ứng dụng chương trình Microsoft<br /> Frontpage để xây dựng phần mềm, phần<br /> mềm được đóng gói trên đĩa DVD có thể<br /> phát hành trên mạng hoặc chạy tại các<br /> máy tính cá nhân đơn lẻ.<br /> Phần mềm được đóng gói trên đĩa<br /> DVD chứa đựng toàn bộ nội dung các bài<br /> giảng dạng text, video clip, cho phép xem<br /> nhanh nội dung thông qua giao diện web,<br /> người học có thể sử dụng bằng cách cài<br /> đặt vào ổ cứng của máy tính, từ đĩa DVD<br /> hoặc có thể phát hành trên Website của<br /> trường. Phần mềm có thể chạy được với<br /> các trình duyệt phổ thông như Internet<br /> Explorer, Firefox, Google Chrome...<br /> 3. Đánh giá thử nghiệm.<br /> Bước đầu đánh giá thử nghiệm trong<br /> đào tạo cho các đối tượng là giảng viên,<br /> cán bộ quản lý giáo dục, học viên dài hạn<br /> quân y tại Học viện Quân y.<br /> * Nhận xét xây dựng kịch bản, bố cục:<br /> - 100% giảng viên và cán bộ tham gia<br /> thử nghiệm đánh giá kịch bản video clip<br /> được xây dựng chặt chẽ, đúng nội dung<br /> bài giảng thực hành, bố cục hợp lý.<br /> - 100% học viên tham gia học tập đánh<br /> giá video clip có kịch bản hợp lý, theo<br /> trình tự nội dung bài giảng, dễ học, dễ<br /> hiểu, thu hút và sinh động.<br /> - 100% người thử nghiệm đánh giá<br /> đều nhận xét phần mềm rất tiện lợi, dễ sử<br /> dụng, có thể dùng trên máy tính cá nhân.<br /> * Nhận xét về chất lượng âm thanh,<br /> hình ảnh: 100% giảng viên, cán bộ, học<br /> viên đánh giá hình ảnh âm thanh rõ, nét.<br /> 200<br /> <br /> * Đánh giá hiệu quả:<br /> - Đối với giảng viên:<br /> + Thuận lợi trong quá trình giảng dạy,<br /> kiểm soát được nội dung, thể hiện tiến<br /> trình giảng dạy một cách khoa học và<br /> logic.<br /> + Tiết kiệm thời gian, chi phí trong đào<br /> tạo, khắc phục tình trạng bài giảng quá tải<br /> của giảng viên.<br /> - Đối với học viên:<br /> + Dễ dàng tiếp cận và sử dụng bài<br /> giảng video trên đĩa DVD, xem rõ các<br /> thao tác kỹ thuật.<br /> + Tích cực tham gia học tập, phát huy<br /> tối đa tính chủ động sáng tạo, khả năng<br /> tự học của học viên.<br /> + Tạo ra môi trường học tập công<br /> bằng, lành mạnh. Gây hứng thú trong học<br /> tập và khơi gợi tư duy, trí nhớ bền bỉ…<br /> + Học viên có thể sử dụng bài giảng<br /> trong quá trình tự học ở nhà, vì thiết kế<br /> bài giảng tuân theo các quy tắc trên, bài<br /> giảng coi như là một phần mềm dạy học.<br /> + Học viên chủ động trong việc học,<br /> học ở mọi nơi, mọi lúc. Các em thật sự<br /> hứng thú đối với phương pháp dạy và<br /> học bằng video clip.<br /> KẾT LUẬN<br /> 1. Ứng dụng công nghệ video xây<br /> dựng CSDL bài giảng video clip các<br /> bước triển khai bãi xử lý vệ sinh bộ<br /> phận trạm quân y trung đoàn và kỹ thuật<br /> tiêu tẩy cho thương binh nhiễm độc,<br /> nhiễm xạ.<br /> Video clip bảo đảm người dùng có thể<br /> xem rõ các động tác, kỹ thuật. Giảng viên<br /> có thể sử dụng để giảng bài ở những<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2