intTypePromotion=3

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Tien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:233

0
59
lượt xem
11
download

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán thuộc phân ngành “Dịch vụ chuyên môn”, thuộc ngành “Dịch vụ phát triển kinh doanh” theo phân loại của WTO. Dịch vụ ghi sổ kế toán. Dịch vụ lập BCTC. Dịch vụ soát xét kế toán. Dịch vụ tư vấn về kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tài liệu tham khảo: 1. Hệ thống kế toán Việt Nam- quyển 1- Hệ thống tài khoản kế toán- Nhà xuất bản tài chính- 2006 2. Luật Kế toán Việt Nam 3. Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam 4. Nguyên lý `kế toán – PGS.TS. Võ Văn Nhị 5. Kế toán trong các doanh nghiệp thương mại- dịch vụ (Trường ĐH Thương mại)
 2. BẢN CHẤT VÀ ĐỐI  Chương TƯỢNG KẾ TOÁN 1
 3. Nội dung nghiên cứu 1.1. Bản chất của kế toán a) Khái niệm kế toán b) Chức năng của kế toán c) Kế toán tài chính và kế toán quản trị. 1.2.Đối tượng của kế toán. 1.3.Yêu cầu cơ bản đối với thông tin kế toán. 1.4.Các nguyên tắc kế toán cơ bản. 1.5.Nội dung cơ bản của Luật Kế toán. 1.6.Các chuẩn mực kế toán.
 4. Hãy tương tượng…. Người có tàu, Tàu trị giá 100 000 écus Venise, năm 1480 50 000 écus Nhà đầu tư
 5. Họ thỏa thuận Và để tránh…. Họ tổ chức
 6. Họ ghi nhận Những gì họ đang nắm Nguồn huy động giữ 1 Tàu………….. 100 000 Người góp vốn 1 …….. 100 000 2 tiền mặt………….. 50 000 Người gón vốn 2 …….. . 50 000 Cộng 150 000 Cộng 150 000
 7. Doanh nghiệp đi vào hoạt động…. Một đội tàu …. 5 000€ cho một chuyến đi Dự trữ cho chuyến đi… 3 000€ Để chuyển đổi tài sản này thành công cụ sinh lời, cần phải…. Hàng hóa bán trên tàu……. 40 000€
 8. Và tiếp tục….. Trên đường đi, một phần hàng đã được bán với giá 80000€…
 9. Khi họ trở về….
 10. Họ kiểm kê Họ còn lại 5 000€ hàng hóa chưa bán được, số hàng này sẽ được dùng cho chuyến đi sau. Họ đã dùng hết nguyên vật liệu dự trữ. Họ phải trả lương cho đội tàu. Bảo dưỡng tàu: 6 000€
 11. Họ lập bảng báo cáo Họ đang nắm giữ Nguồn huy động 1 Tàu………….. 100 000 Người góp vốn 1 …….. 100 000 2 Tiền mặt………….. 50 000 Người góp vốn 2 …….. . 50 000 10 000 Lợi nhuận ……... …….. . 80 000 5 7 000 45 000 6 87 000 42 000 7 82 000 76 000 37 000 8 3 Hàng hóa để bán 5 000 31 000 9 ………….40 000 4 Nguyên vật liệu . 3 000 Cộng 230 000 Cộng 230 000 181 000 181 000
 12. Báo cáo kết quả kinh doanh Chi phí Doanh thu & thu nhập Giá vốn hàng bán: 35.000 Doanh thu: 80.000 Nguyên liệu : 3.000 Lương nhân công: 5000 Bảng báo cáo Bảo dưỡng Cộng : 6.000 : 49.000 Cộng : 80.000 Lợi nhuận: : 31.000 Họ đang nắm giữ Nguồn huy động Tàu…………….. 100 000 Người góp vốn 1 …….. 100 000 Tiền mặt ……….. 76 000 Người góp vốn 2 …….. . 50 000 Hàng hóa để bán…. 5 000 Lợi nhuận ……... …….. . 31 000 Cộng 181 000 Cộng 181 000
 13. a) Khái niệm kế toán • Là nghề nghiệp: Điều 4 Luật Kế toán – Nghệ thuật tính toán và ghi chép – Bằng con số – Nghiệp vụ KT-TC – Phát sinh trong 1 đơn vị – Cung cấp thông tin toàn diện và nhanh chóng – Về tình hình tài chính, kết quả họat động
 14. a) Khái niệm kế toán • Thông tin kế toán: – KT-TC – Định lượng – Thường xuyên, liên tục, có hệ thống – Về 1 đơn vị kế toán • Sản phẩm của kế toán: – Báo cáo tài chính – Báo cáo kế toán
 15. a) Khái niệm kế toán • Kế toán thuộc phân ngành “Dịch vụ chuyên môn”, thuộc ngành “Dịch vụ phát triển kinh doanh” theo phân loại của WTO. – Dịch vụ ghi sổ kế toán. – Dịch vụ lập BCTC. – Dịch vụ soát xét kế toán. – Dịch vụ tư vấn về kế toán.
 16. Đơn vị kế toán (điều 2) • Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí, ngân sách Nhà nước; • Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí Nhà nước; • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và họat động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của DN nước ngoài họat động tại Việt Nam; • Hợp tác xã; • Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; • …
 17. Ai sử dụng thông tin kế toán? Bên ngoài DN Bên trong DN •Người cho vay •Khách hàng •Lãnh đạo •Nhân viên •Cổ đông •Nhân công •Kiểm toán nội bộ •Nhà nước •Kiểm toán độc lập •Nhà cung cấp
 18. Hoạt động kế toán doanh nghiệp 1. Hoạt động 2. Thu thập, kinh doanh ghi chép 3. Xử lý, phân loại, kiểm tra 5. Người ra 4. Thông tin quyết định (báo cáo tài chính)
 19. a) Khái niệm kế toán • Theo Luật Kế toán, Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. (Điều 4 Luật kế toán)
 20. b) Chức năng của kế toán • Phản ánh (Thông tin) • Giám đốc (Kiểm tra)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản