intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Lạc Hồng

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
74
lượt xem
8
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Lạc Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán nhằm trình bày về tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán, các loại hạch toán trong quản lý kinh tế hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý, các nguyên tắc cơ bản của hệ thống kế toán, đối tượng nghiên cứu của hệ thống kế toán, quan hệ kinh tế pháp lý, tổng quát về hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Lạc Hồng

 1. CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 4
 2. Nội dung chính: 1. Tính tất yếu khách quan của HTKT 2. Các loại hạch toán trong quản lý kinh tế 3. HTKT trong hệ thống quản lý 4. Các nguyên tắc cơ bản của HTKT 5. Đối tượng nghiên cứu của HTKT 6. Quan hệ kinh tế pháp lý 7. Tổng quát về hệ thống phương pháp của HTKT 5
 3. 1.1.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña HTKT - Xã hội loài người hình thành và phát triển thì nhu cầu về lao động, sản xuất cũng phát triển dần theo. - Lao động của con người là hoạt động có mục đích, được lặp lại và đi từ đơn giản đến phức tạp do đó tư duy quản lý cũng phát triển dần theo. - Để quản lý được các hoạt động phải thực hiện quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động đó. 6
 4. • Quan sát: quá trình và hiện tượng kinh tế • Đo lường: là cách thức biểu hiện mọi hao phí trong sản xuất và kết quả sản xuất bằng các thước đo thích hợp: + Thước đo hiện vật + Thước đo thời gian lao động + Thước đo giá trị 7
 5. • Tính toán: sử dụng các phép tính, các phương pháp tổng hợp, phân tích để xác định các chỉ tiêu cần thiết. • Ghi chép: thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế 8
 6. * Hạch toán là gì? Việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế xảy ra trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện chức năng phản ánh, giám sát các hoạt động kinh tế gọi là hạch toán. 9
 7. * Sự ra đời và phát triển của HT qua các thời kỳ Hạch toán ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người và quá trình tái sản xuất xã hội Thời kỳ nguyên thuỷ: hạch toán bằng những phương thức đơn giản, tự phát như đánh dấu lên thân cây, buộc nút dây thừng… Chế độ nô lệ: sổ kế toán đã xuất hiện thay cho cách ghi và đánh dấu ở thời kỳ nguyên thuỷ 10
 8. Thời kỳ phong kiến: hệ thống sổ sách kế toán phong phú và chi tiết hơn. Thời kỳ TBCN: phương pháp kế toán trở thành hệ thống hoàn chỉnh. Thời kỳ CNXH: kế toán trở thành môn khoa học phát huy vai trò của mình. 11
 9. 1.2. Các loại hạch toán trong quản lý • Hạch toán nghiệp vụ • Hạch toán thống kê • Hạch toán kế toán 12
 10. 1.2.1. Hạch toán nghiệp vụ * Khái niệm: Là việc quan sát, phản ánh và kiểm tra ... từng nghiệp vụ, từng quá trình kinh tế kỹ thuật tại cơ sở * Đặc điểm + Đối tượng: + Phương pháp: trực tiếp, văn bản, điện thoại,… + Thước đo sử dụng: cả 3 loại thước đo + Tính chất thông tin: chính xác, kịp thời... 13
 11. 1.2.2. Hạch toán thống kê * Khái niệm: Là môn khoa học nghiên cứu mặt lượng… mặt chất… số lớn trong… nhằm rút ra bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó * Đặc điểm + Đối tượng: hiện tượng KTXH + Phương pháp: điều tra, phân tổ, chỉ số + Thước đo sử dụng: 3 loại thước đo + Tính chất thông tin: có hệ thống... 14
 12. 1.2.3. Hạch toán kế toán * Khái niệm: Là khoa học thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về TS và sự vận động của TS …nhằm kiểm tra toàn bộ TS và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị * Đặc điểm + Đối tượng: hoạt động kinh tế tài chính + Phương pháp: Chứng từ; Tính giá; đối ứng TK,Tổng hợp & cân đối kế toán + Thước đo: 3 thước đo (chủ yếu thước đo giá trị) + Tính chất thông tin: 15
 13. * Mối quan hệ giữa 3 loại HT - Giống nhau: + Cùng chung gốc là HT + Cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý + Cùng sử dụng 3 loại thước đo - Khác nhau: + Đối tượng + Phương pháp + Thước đo sử dụng + Tính chất thông tin 16
 14. 1.3. HTKT trong hệ thống quản lý 1.3.1.Vai trò, vị trí của thông tin kế toán trong hệ thống quản lý - HTKT phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính của DN - Phản ánh liên tục, toàn diện và có hệ thống các loại tài sản và mọi hoạt động kinh tế - Thông tin kế toán cung cấp cho quản lý là kết quả sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học của HTKT. 17
 15. - Đặc điểm của thông tin hạch toán kế toán: + Là những thông tin động về tuần hoàn của tài sản + Là những thông tin 2 mặt của mỗi hiện tượng và quá trình + Thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính 2 mặt thông tin và kiểm tra + Thông tin kế toán phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của xã hội 18
 16. 1.3.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của HTKT * Yêu cầu - Theo CM kế toán - Theo luật kế toán (CM số 01- CM chung) (Điều 6) + Đầy đủ + Trung thực + Kịp thời + Khách quan + Chính xác,rõ ràng dễ hiểu + Đầy đủ + Trung thực + Kịp thời + Liên tục và kế tiếp nhau + Dễ hiểu + Có hệ thống và có thể so sánh + Có thể so sánh được được 19
 17. * Nhiệm vụ của HTKT Theo điều 5 của Luật kế toán có 4 nhiệm vụ - Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính - Phân tích thông tin số liệu kế toán và đề xuất các giải pháp - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định 20
 18. 1.4. Các nguyên tắc cơ bản của HTKT - Cơ sở dồn tích - Hoạt động liên tục - Giá gốc - Phù hợp - Nhất quán - Thận trọng - Trọng yếu 21
 19. 1.4.1.Cơ sở dồn tích - Mọi NVKT p/s phải được ghi sổ vào thời điểm phát sinh mà không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền. - BCTC được lập trên cơ sở phân tích, p/á tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tại, tương lai. 22
 20. 1.4.2.Hoạt động liên tục - BCTC được lập trên cơ sở giả định DN đang hoạt động liên tục, vô thời hạn và ít nhất không bị giải thể trong thời gan gần 1.4.3. Giá gốc (giá phí) Tất cả vật tư, hàng hoá …đều được ghi chép, p/á theo giá gốc (là số tiền mà DN đã bỏ ra để có được TS đó) 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản