intTypePromotion=1

Nguyên lý thống kê

Chia sẻ: Minh Hòa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
271
lượt xem
60
download

Nguyên lý thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều định nghiã về Thống kê (tùy vào quan điểm) Thống kê là khoa học về thu thập, tổng hợp, trình bày, phân tích và dự đoán dữ liệu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả hơn. Ví dụ: • Chỉ số VNindex ngày 31/12/2006 là 980,23. • Thời gian tự học trung bình của SV năm 2 trường ĐH Ngân hàng là 120 phút/ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thống kê

 1. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Chương I: Những vấn đề chung về Thống kê Chương II: Thu thập & trình bày dữ liệu thống  kê Chương III: Mô tả dữ liệu bằng các đặc               trưng đo lường Chương IV: Dãy số thời gian Chương V: Chỉ số 
 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  VỀ THỐNG KÊ
 3. Những vấn đề chung về Thống kê? Mục tiêu:   Hiểu được Thống kê là gì • Tiếp cận thuật ngữ trong Thống kê • Hiểu Thống kê mô tả, suy diễn • Hiểu các loại thang đo trong Thống kê •
 4. Thống kê là gì? Có  rất  nhiều  định  nghiã  về  Thống  kê  (tùy  vào   quan điểm) Thống kê là khoa học về thu thập, tổng hợp, trình   bày,  phân  tích  và  dự  đoán  dữ  liệu  nhằm  hỗ  trợ  việc ra quyết định hiệu quả hơn. Ví dụ:  Chỉ số VN­index ngày 31/12/2006 là 980,23. • Thời gian tự học trung bình của SV năm 2 trường  • ĐH Ngân hàng là 120 phút/ngày.
 5. Tại sao phải nghiên cứu Thống  kê? Dữ liệu ở khắp mọi nơi,  Kỹ thuật thống kê hỗ trợ bạn trong việc ra quyết   định, Kiến thức thống kê giúp bạn hiểu rằng tại sao  có các quyết định và cho chúng ta hiểu rõ hơn các quyết định tác động đến chúng ta như thế nào.
 6. Quá trình ra quyết định Xác định và thu thập thông tin cần thiết  Thu thập thông tin bổ sung, nếu cần  Tóm tắt thông tin  Phân tích thông tin  Kết  luận  và  ra  quyết  định,  trong  khi  có  thể  biết   được rủi ro của những quyết định sai lầm
 7. Các thuật ngữ trong Thống kê Tổng thể & mẫu  Tổng thể Mẫu        b     c         a  b     c d       g i         n ef   gh i  jk l   m  n   o      r     u   o  p q   rs  t  u v  w          y             x   y      z
 8. Tổng thể Thống kê Tổng thể bộc lộ  Tổng thể tiềm ẩn  Tổng thể đồng chất  Tổng thể không đồng chất 
 9. Các thuật ngữ trong Thống kê Quan sát Quan sát Tổng thể Mẫu        b     c         a  b     c d       g i         n ef   gh i  jk l   m  n   o      r     u   o  p q   rs  t  u v  w          y             x   y      z
 10. Các thuật ngữ trong Thống kê Tiêu thức Thống kê  Tuổi Nghề nghiệp Giới tính Thu nhập …….
 11. Các lọai dữ liệu Sales (in $1000’s) 2003 2004 2005 2006 Dữ lịêu Atlanta 435 460 475 490 thời gian Boston 320 345 375 395 Cleveland 405 390 410 395 Denver 260 270 285 280 Dữ liệu chéo
 12. Các lọai dữ liệu Dữ liệu Định tính Định lượng (phân loại) (trị số nhất định) Rời rạc Liên tục
 13. Nguồn của dữ liệu Thứ cấp Sơ cấp Bản in & điện tử Khảo sát Quan sát Thực nghiệm
 14. Các loại thang đo Khoảng/Tỷ lệ Đo lường Thứ bậc Xếp hạng Phân loại Định danh
 15. Thống kê mô tả Thu thập Khảo sát, quan sát, thực nghiệm Trình bày Biểu đồ, bảng biểu,… Tính toán các đặc trưng Trung bình, trung vị, phương sai,…
 16. Thống kê suy diễn Tìm ra bản chất của tổng thể thông qua các tính  chất của mẫu Các thống kê của mẫu Các thống kê của tổng thể TK suy diễn Tổng thể Mẫu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản