Nguyên tắc viết bài cho báo điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
286
lượt xem
134
download

Nguyên tắc viết bài cho báo điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta đã có vài chục tờ báo điện tử nhưng phải thừa nhận rằng đa phần nội dung là bệ nguyên từ báo in, may ra thì được cắt gọt một chút. Ít ai trong chúng ta quan tâm đến một thực tế là người đọc báo điện tử khác hoàn toàn so với người đọc báo in - và báo điện tử cũng có nguyên tắc riêng. Roy Peter Clark, cây bút chuyên viết cho Viện Poynter, một website nghiên cứu danh tiếng về báo chí, từng tuyên bố thẳng tuột một câu rằng: "Viết cái gì thì viết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên tắc viết bài cho báo điện tử

  1. Nguyên t c vi t bài cho báo i n t
  2. Chúng ta ã có vài ch c t báo i n t nhưng ph i th a nh n r ng a ph n n i dung là b nguyên t báo in, may ra thì ư c c t g t m t chút. Ít ai trong chúng ta quan tâm n m t th c t là ngư i c báo i n t khác hoàn toàn so v i ngư i c báo in - và báo i n t cũng có nguyên t c riêng. Roy Peter Clark, cây bút chuyên vi t cho Vi n Poynter, m t website nghiên c u danh ti ng v báo chí, t ng tuyên b th ng tu t m t câu r ng: "Vi t cái gì thì vi t nhưng ph i dư i 800 ch ." Bên c nh nh ng ti n ích h p d n và cách th c s d ng ti n l i, m t website ch thu hút ngư i c khi có nhi u thông tin. Nhưng i u oái oăm là chúng ta thì mu n vi t dài, k cho chi ti t, nhưng ngư i c l i mu n c nh ng bài ng n. Có th có ngư i l p lu n r ng bài dài thì c t trang. Cách làm này không sai, v n ch n m ch ngư i c có l t trang hay không mà thôi. V y nên ta ch ng c n tham chi ti t làm gì, b i nhi u khi cho vào cũng... công c c. Jakob Nielsen, m t nhà nghiên c u v v n s d ng web, ã ti n hành m t nghiên c u chi ti t trư c khi i n k t lu n r ng c gi web không h c mà ch "lư t m t." M t nguyên nhân thư ng ư c d n ra là ngư i ta c báo khi có th gác h n vi c sang m t bên (các ông thì khoái nh t là c báo khi nhâm nhi càphê sáng ch ng h n), còn a ph n nh ng ngư i c tin trên web là khi... ang làm vi c. Nh n ư c m t cái newsletter, th y tiêu h p d n ho c v n quan tâm, th là nh p chu t vào ư ng link. Ho c ang làm thì nghĩ n chuy n check th xem cái tin hoa h u nhà ta i thi ra sao, v kéo ôtô h ng trên ph Hà N i th nào.
  3. Th c t này d n n m t th c t khác là ai cũng mu n xem cho nhanh k o... s p n sau lưng ngó vào thì phi n. Nh ng ngư i ã xem lư t l i có tinh th n c nh giác v i m t ông s p tò mò thì s ch dành cho m i tin/bài kho ng vài giây. Chính vì v y, các tin-bài trên báo i n t nên lưu ý m t s i m sau: • Ch có lòng vòng, hãy nói th ng vào câu chuy n chính (Nàng c t tóc bán l y ti n mua ng h cho chàng, còn chàng bán ng h mua lư c cho nàng); • c gi không ch mu n bi t ai, cái gì, âu và khi nào mà c t i sao. (T i sao nhà nư c tăng thu . i u này có ý nghĩa gì v i cu c s ng hàng ngày?); • Dùng các o n ng n (m i o n m t ý); • Dùng câu ch ng, không l m d ng tính t và phó t ; • V i nh ng bài dài, nên có nh ng ti u m c ch a ng thông tin (Cách này v a t o ra nh ng i m ngh cho m t, v a lôi kéo c gi c ti p); • Có th dùng font m (bold) nh n m nh nh ng i m quan tr ng (nhưng không nên l m d ng); • Dùng bullet cho các danh m c (Nhìn thoáng là bi t t ng i m, r t rõ ràng);
  4. • Nên có nh ho c hình minh h a, dù nh (Không ch có ý nghĩa trang trí âu, b i ngư i ta ã có câu "nhìn con bò ch không nói con bò"); • Hãy luôn t câu h i: "Thông tin này có th làm thành th , b ng bi u, hình minh h a không?" (n u th y nên làm bi u, b ng thì còn ch n ch gì n a.) • Dùng các ư ng link b sung thêm chi ti t mà không c n ph i vi t thêm (nhưng nh ph i ki m tra ch c ch n r ng ư ng link d n n tin-bài ó)./.
Đồng bộ tài khoản