Những điều nên biết về Bưởi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
4
download

Những điều nên biết về Bưởi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gần đây có bản tin “ăn bưởi bị ung thư ”, sau đó thì có hàng loạt các bài báo cải chính. Tại sao lại có việc “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ” khiến người tiêu dùng hoang mang. Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi xin phân tích từ bản gốc những tài liệu nghiên cứu khoa học sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những điều nên biết về Bưởi

  1. Nh ng lưu ý m th c và phòng b nh ngày t t
  2. Trong th i gian ngh ngơi ăn T t, b n nên ăn ít nh ng th c ph m mang tính axit. N u ăn nhi u thì s làm m t cân b ng tính ki m và tính axit trong cơ th , t o cơ h i cho các lo i b nh phát tác và làm lo n. H n ch th c ph m axit Theo các chuyên gia dinh dư ng, các ch ng b nh như m máu, cao huy t áp, ti u ư ng, k t dính máu cao, m trong gan, tê th p... u có liên quan n th ch t mang tính axit. Trong môi trư ng axit, huy t d ch không th y tr , ào th i các “ch t c n bã”, th i gian dài s t o ra vòng tu n hoàn ác tính. “Ch t c n bã” mang tính axit c ng v i thành m ch y u d gây ra xơ c ng ng m ch “Ch t c n bã” mang tính axit tích tr l i trong gan s d d n t i m trong gan. Cơ th mang tính axit còn phá v ch c năng thông thư ng c a t bào sinh trư ng, gi m s c kháng, xương c t l ng l o. Chú ý c i thi n thói quen ăn u ng, nên ăn nhi u th c th m mang tính ki m, ăn ít th c ph m mang tính axit. Th c ph m giàu canxi, magiê, kali u thu c nhóm mang tính ki m. Ví d như rau xanh (bí, cà chua, dưa chu t, c c i, cà tím, rau chân v t, khoai lang), hoa qu (táo, lê, chu i, ào, dâu.mơ, h ng, nho ...), u và ch ph m t u, rong bi n, s a, n m, trà, cà phê... Ngư c l i cá, th t, gia
  3. c m, tr ng, d u m ... u là th c ph m mang tính acid. Vì v y, ngày T t nên h n ch ăn là t t nh t. Ngoài ra, trong nh ng ngày T t chu n b món ăn nhà, b n nên h n ch ăn rán. N u món xào thì nên v n l a to và o nhanh, nh ng th c ph m thích h p v i ăn tươi, l nh thì không nên n u chín, h n ch ăn mu i (vì trong mu i có ch a mu i axit nitrous -m t ch t gây ra ung thư), nên ăn nhi u ch ph m t u. i u càng chú ý hơn là, do ngày T t th c ăn phong phú, nên th c ăn hàm ch a mu i cũng nhi u hơn. M i ngư i m i ngày ch ư c ăn nhi u nh t là 6g mu i, t c là m t thìa nh . Chuyên gia dinh dư ng ki n ngh , cho dù là ngày thư ng hay ngày T t, m i ngày chúng ta c n hơn 250g lương th c, 400g-500g rau xanh, 200g-300g hoa qu , còn c n m t s lư ng s a và u nh t nh, nhưng th t và cá m i ngày ch c n kho ng 100g là áp ng nhu c u dinh dư ng, ch t béo m i ngày c n kho ng 25g là ư c. Nên ăn u ng v a ph i tránh y b ng, khó tiêu.Truy n th ng và thói quen chúc rư u r t quý nhưng không nên l m d ng. B i u ng quá nhi u rư u s khi n vi c “vui quá hoá bu n Phòng b nh ngày t t Tai bi n m ch máu não: Trong nh ng ngày T t quá m t m i, tâm trang kích ng d gây xu t huy t não v i bi u hi n au u không d t,
  4. ch y nư c mi ng, có lúc tê c ng m t bên m t.G p ph i trư ng h p này, b n nên tháo l ng qu n áo, cà v t c a ngư i b nh, l p t c cho ngư i b nh u ng thu c, ng th i không nên d ch chuy n ngư i b nh, không cho ngư i b nh g i u quá cao, t t nh t là n m không có g i, u nghiêng v m t bên, dùng khăn l nh ho c túi chư m l nh p lên trán ngư i b nh gi m b t ch y máu và h huy t áp, sau ó l p t c ưa t i b nh vi n. B nh tim: Ngày T t th c êm vui chơi, hút thu c, u ng rư u quá nhi u có th tăng thêm gánh n ng cho tim. Ngoài ra, quá hưng ph n, kích ng s làm cho nh p tim p nhanh, gây ra r i lo n nh p tim, tim au th t ho c t c ngh n cơ tim, th m chí gây ra t t .Khi phát b nh, huy t áp s xu ng th p, m m mi ng c ng l p. Lúc này không nên d ch chuy n ngư i b nh, n u có ti n s b b nh tim thì nên l p t c u ng thu c, ưa t i b nh vi n, ng th i có th xem tình hình dùng tay n vào vùng ng c c a ngư i b nh. Viêm tuy n tu c p tính: Trong nh ng ngày T t, ăn nhi u u ng nhi u là nguyên nhân ch y u gây ra viêm tuy n tu c p tính. Ăn quá nhi u th c ph m có ch a protein, ch t béo cao, l i thêm u ng rư u u làm cho tuy n tu sưng lên, gây ra viêm tuy n tu c p tính. Do v trí phát b nh không chính xác, ngư i b nh sau khi ăn cơm kho ng t 1 - 2 ti ng, xu t
  5. hi n au b ng liên t c và mãnh li t, ng th i có c m giác bu n nôn, o . Khi b nh viêm tuy n tu c p tính phát tác b n nên hoàn toàn ng ng ăn, không nên cho b t c m t th gì vào mi ng ng th i l p t c n b nh vi n. Trúng c vì rư u: Trong nh ng ngày T t b n bè h hàng n thăm b n và ngư c l i, b n không h n ch ư c và không ng ng u ng rư u, d d n tơi trúng c. Ngư i trúng c vì rư u có bi u hi n nôn m a, l i nói không rõ ràng, ng tác v ng v , s c m t tái mét, m m mi ng tím tái, thân nhi t h và bư c vào th i kỳ ng mê man, b t t nh.Lúc này không nên dùng tay móc h ng nôn ra b i vì như th s làm cho áp su t trong b ng tăng cao, khi n th c ăn trong ư ng ru t ch y ngư c l i t ó d n n viêm tuy n tu c p tính. M c v t l trong c h ng: Trong nh ng ngày T t tr em lúc ch y, nh y, vui ùa, cư i nói ăn ăn s d b t c ngh n khí qu n, ngư i l n v a ăn vùa nói chuy n d b hóc xương cá, xương v n hay v t l gì ó. Khi tr em b m c ngh n th c ăn, v t l trong khí qu n, u tiên b n không cho tr khóc thét lên, sau ó ôm tr cho u tr ch c xu ng dư i, n a ngư i trên c a tr ph i th p hơn ph n mông, sau ó dùng tay v
  6. m nh vào lưng, giúp b t v t l ra. N u v t l v n không ra ư c thì nên l p t c ưa tr n b nh vi n. N u b hóc xương cá, xương gà th c qu n, b n nên l p t c ng ng ăn u ng. N u xương hóc nơi có th nhìn th y ư c thì b n dùng nhíp t y trùng s ch và g p ra.N u v trí khá sâu b n nên l p t c n b nh vi n x lý. B nh ti u ư ng: Trong nh ng ngày T t, ăn quá nhi u th c ph m ch a ch t béo cao, ngư i m c b nh ti u ư ng thì ư ng trong máu r t d tăng cao, m t s ngư i b nh không u ng thu c úng gi , n u l quên u ng thu c s có c m giác bu n nôn.Trong nh ng ngày T t b n nên kh ng ch lư ng th c ăn và u ng rư u. Ngoài ra không nên ham vui trong nh ng ngày T t mà t mình thay i lư ng thu c u ng, thu c u ng không úng li u lư ng r t d gây ra ư ng máu th p. N u vì quên u ng và xu t hi n các ch ng nôn m a, khó ch u thì nên k p th i n b nh vi n ki m tra.
Đồng bộ tài khoản