Những bản nhạc hay từ sân khấu kịch thuở xưa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
160
lượt xem
22
download

Những bản nhạc hay từ sân khấu kịch thuở xưa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Valse triste, cũng như nhiều bản nhạc hay từ sân khấu kịch nói thuở xưa, đã có một đời sống riêng trong các phòng hòa nhạc cổ điển và đĩa thu âm thời nay. Ngày nay nếu cần sử dụng âm nhạc khi dàn dựng một vở kịch nói trên sân khấu thì xu hướng phổ biến là chọn dùng những băng đĩa nhạc thu âm sẵn có. Nhưng ở các thời đại trước đây người ta phải nhờ cậy đến một nhà soạn nhạc cổ điển để soạn ra bộ nhạc nền dành riêng cho việc trình diễn vở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bản nhạc hay từ sân khấu kịch thuở xưa

  1. Nh ng b n nh c hay t sân kh u k ch thu xưa Valse triste, cũng như nhi u b n nh c hay t sân kh u k ch nói thu xưa, ã có m t i s ng riêng trong các phòng hòa nh c c i n và ĩa thu âm th i nay. Ngày nay n u c n s d ng âm nh c khi dàn d ng m t v k ch nói trên sân kh u thì xu hư ng ph bi n là ch n dùng nh ng băng ĩa nh c thu âm s n có. Nhưng các th i i trư c ây ngư i ta ph i nh c y n m t nhà so n nh c c i n so n ra b nh c n n dành riêng cho vi c trình di n v k ch nói d ki n. M t b nh c n n như v y thư ng bao g m m t overture (khúc m màn) và các ti t m c khí nh c và thanh nh c khác phù h p v i n i dung v k ch nói. Dàn nh c và các ca sĩ s bi u di n làm n n cho các di n viên k ch nói th hi n tài năng. V sau n u ph n âm nh c có giá tr thì s ư c bi u di n c l p trên sân kh u hòa nh c dư i d ng các ti t m c ơn l ho c c m t t khúc. R t nhi u tác ph m n i ti ng trên sân kh u hòa nh c c i n có ngu n g c t nh ng b nh c n n k ch nói. Khúc hát nàng Solveig và hai t khúc "Peer Gynt" c a nhà so n nh c Na Uy Edvard Grieg xu t phát
  2. t nh c n n cho v k ch Peer Gynt c a nhà vi t k ch Henrik Ibsen. Ludwig van Beethoven có các overture n i ti ng như Egmont; Coriolan; Vua Stephen; Tàn tích c a thành Athens ... v n ư c vi t cho các v k ch nói cùng tên c a Goethe, Collin và Kotzebue... Jean Sibelius ( nh ch p Berlin năm 1890)
  3. V k ch tài tình yêu Pelléas và Mélisande c a tác gi B vi t ti ng Pháp Maurice Maeterlinck (gi i Nobel Văn chương năm 1911) ã t o c m h ng cho không ít hơn b n ki t tác âm nh c c i n: m t opera n tư ng ch nghĩa c a Claude Debussy; m t thơ giao hư ng c a Arnold Schoenberg; m t t khúc c a Gabriel Fauré rút t nh c n n cho v k ch và nh c n n cho v k ch này do Jean Sibelius vi t. Fauré ã vi t nh c n n cho v k ch nói c a Maeterlinck khi nó l n u ư c dàn d ng Luân ôn năm 1898, theo m t h p ng mà Debussy ã t ch i (phiên b n dàn d ng trong ó n di n viên Patrick Campbell óng vai Mélisande). B n nh c Sicilienne trích t t khúc "Pelléas và Mélisande" c a Fauré ã tr nên r t quen thu c v i ngư i yêu nh c c i n ch ng kém gì Khúc hát nàng Solveig trích t t khúc "Peer Gynt" c a Grieg. Sibelius không bi t t i v k ch nói Pelléas và Mélisande cho n khi ư c yêu c u vi t nh c n n cho m t phiên b n dàn d ng t i Helsinki năm 1905 và âm nh c c a ông ch y u nh m vào vi c n m b t nh ng tình c m c a các nhân v t chính b ng cách ph n ánh chúng theo phong c nh vây quanh h . Trong ti t m c u tiên c a b nh c n n vi t cho v k ch nói Pelléas và Mélisande, chương nh c có tên " c ng lâu ài", Sibelius gây hi u qu b ng s ph i h p nh ng h p âm c a dàn dây và b g mô t lâu ài mênh mông trong ó bi k ch t nó di n ra sau ó. ài BBC ã s d ng b n nh c này làm nh c hi u cho chương trình n i ti ng v thiên
  4. văn h c The Sky at Night (B u tr i êm) và nó tr nên quen thu c v i hàng tri u ngư i dù h có th ch ng liên h nó v i v k ch Pelléas và Mélisande chút nào. Valse triste ( i u valse bu n th m), ti t m c u tiên c a b nh c n n mà Jean Sibelius vi t cho v k ch Th n ch t ra m t năm 1903 c a anh v mình, tác gi Ph n Lan Arvid Järnefelt, cũng tr thành m t ti t m c hòa nh c c l p và r t ư c thính gi nh c c i n yêu thích. Valse triste, t a như m t thơ giao hư ng thu nh , ã giúp danh ti ng c a Sibelius lan r ng kh p các phòng trà châu Âu và M lúc ông sinh th i. Vi c m t o n ng n c a Valse triste có th ư c tìm th y cu i b n Giao hư ng No. 7 (năm 1924) c a Sibelius cho th y nh hư ng l n lao c a ti u ph m này nên s nghi p c a nhà so n nh c. Trong lúc so n Valse triste ch c ch n Sibelius ph i tư ng tư ng ra c nh m t bà c già m y u n m mơ th y mình nh y valse và b ki t s c gi a i u valse ó. Theo yêu c u c a truy n k ch, âm nh c c n ph i g i nên ni m vui c a bà c khi ư c h i ng v i ngư i ch ng quá c t lâu c a mình ng th i khi n khán gi xem k ch thêm ph n h i h p vì bi t r ng chính th n ch t ang dư i hình d ng c a ngư i ch ng t i ón bà c i. Valse triste k t thúc b ng ba h p âm m m do bè violon di n t u tư ng trưng cho ba ti ng gõ c a c a th n ch t. Valse triste, cũng như nhi u b n nh c hay t sân kh u k ch nói thu xưa, ã có m t i s ng riêng trong các phòng hòa nh c c i n và ĩa thu âm th i nay. Valse triste còn tr thành linh h n c a m t v
  5. ballet hi n i vào năm 1985, khi biên o múa Peter Martins và Nhà hát ballet thành ph New York dàn d ng v ballet Valse triste v i ph n âm nh c là hai b n Valse triste và C nh v i àn s u c a Sibelius u trích t nh c n n cho v k ch Th n ch t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản