Những phương thuốc hay từ thịt dê

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
63
lượt xem
12
download

Những phương thuốc hay từ thịt dê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đương quy vị thuốc nấu với thịt dê có tác dụng bổ dưỡng. Dê là loài vật hiếu động, dễ nuôi vì tạp ăn, loại rau lá nào cũng ăn được nhờ bộ máy tiêu hóa rất mạnh. Toàn bộ con dê đều có thể sử dụng để làm thuốc. Nhiều tài liệu trong và ngoài nước đã ghi nhận. Thịt dê theo Hải Thượng Lãn Ông vị ngọt, tính nhiệt không độc, tác dụng ích khí huyết, làm mạnh dương đạo, ấm trung tiêu, an thần. Dùng trị gầy yếu, đau lưng, dương sự kém, khí quyết hư tổn, ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những phương thuốc hay từ thịt dê

 1. Nh ng phương thu c hay t th t dê ương quy v thu c n u v i th t dê có tác d ng b dư ng. Dê là loài v t hi u ng, d nuôi vì t p ăn, lo i rau lá nào cũng ăn ư c nh b máy tiêu hóa r t m nh. Toàn b con dê u có th s d ng làm thu c. Nhi u tài li u trong và ngoài nư c ã ghi nh n. Th t dê theo H i Thư ng Lãn Ông v ng t, tính nhi t không c, tác d ng ích khí huy t, làm m nh dương o, m trung tiêu, an th n. Dùng tr g y y u, au lưng, dương s kém, khí quy t hư t n, ra nhi u m hôi - M i ngày ăn 30 - 40g, dùng liên t c nhi u ngày s có tác d ng. Còn sách Dư c li u Trung Qu c cũng nói th t dê v ng t, tính nhi t, không c tác d ng ích khí huy t, làm tăng th l c, b th n, tráng dương, tr cơ th suy như c, au nh c m i ngang th t lưng, hay n l nh. Ngư i ta phân tích 100g th t n c ùi, lư n dê trư ng thành th y có nư c 68g, protid 17,3g, lipid 11,6g, các lo i ư ng 0,5g, tro 1g, canxi 15mg, phospho 168mg, s t 3mg, thiaamine 0,07mg, riboflavine 0,13mg, acid nicotinic 4,9mg và vitamin A 85 UI ( ơn v qu c t ). Nh s giàu dinh dư ng th t dê nên ư c coi là ch t b sung dương khí cho àn ông b suy y u. Tuy nhiên vi c ch bi n c c kỳ quan tr ng. Theo kinh nghi m dân gian thư ng ăn th t dê v i g ng, hành, t i. H i
 2. Thư ng Lãn Ông l i khuyên ăn th t dê tái v i t i và h . Ta u bi t hành, t i, h u có tác d ng tiêu th c, làm m an i n ( an i n là nơi xu t phát c a ba m ch quan tr ng ó là xung m ch, nhâm m ch và c m ch), t i và h u có tác d ng tiêu th c, m an i n vì nó làm thông hai m ch xung và nhâm, song xung, nhâm l i là bi u c a kinh l c, ngũ t ng l c ph u th khí ây. Cơ quan sinh d c ti n âm và h u âm u thu c khí ph n c a th n. T i và h còn làm m nh th n khí nên tác d ng hi p ng v i th t dê tr th n suy, au lưng, m i g i, dương khí kém. B i v y sách Kim qu Y u lư c ã có bài " ương quy sinh khương dương nh c thang" bao g m ương quy, g ng tươi và th t dê. Thang này có tác d ng b dư ng khí huy t. Theo sách ch a b nh b ng th c ăn k t h p trung dư c nói canh th t dê h p thu t t nh t. V y xin gi i thi u ba lo i canh n u th t dê dùng tr li u b nh như sau: Canh th t dê n u ương quy Tác d ng b i b s c kh e sau m. Canh này phù h p v i n b hàn tích dư i u g i, cơ a hàn thi u máu, kinh nguy t không u, da m t tr ng nh t, ôn dương khí hàn, huy t hư, s c kh e gi m sút. Bài thu c: Th t dê 250g (l y th t n c ùi), ương quy 15g, g ng tươi 30g. R a s ch thái mi ng l n cho vào un cách th y n chín nh thêm mu i, t và rư u tr ng v a , sau ăn h t c cái l n nư c canh - m i ngày m t l n. Canh th t dê n u v i u ph
 3. Tác d ng b khí huy t, thanh nhi t gi i c, b tỳ, ôn v , sinh tân d ch, nhu n táo. Thư ng dùng cho ngư i cơ th y u, ăn không ngon, tiêu hóa kém, tỳ v hư hàn, kinh nguy t không u có tác d ng ch a tr t t. Bài thu c: Th t dê n c 100g, u ph 2 bìa, tôm nõn 20g, g ng tươi 20g. Th t dê n c và u ph c t lát. un nư c sôi m i cho th t dê và tôm nõn vào. un ti p 10 phút sau ó cho u ph , g ng tươi, mu i và l i un ti p 15 phút n a (nh nh l a). Cho gia v là ư c - ăn h t c nư c l n cái. Canh th t dê n u v i c mài (hoài sơn) Tác d ng b tỳ, ích v thích h p cho ngư i v hàn, chân tay l nh, tỳ th n suy - cơ th suy như c do làm vi c quá s c. Bài thu c: Th t dê 400g, hoài sơn 40g, hành tr ng 20g, g ng tươi 10g, h t tiêu, rư u tr ng, mu i m i th m t ít. Th t dê thái mi ng l n, hoài sơn ngâm vào nư c cùng n u v i th t dê t i chín. Sôi 10 phút thì cho hành, g ng, h t tiêu ( un nh l a v t b b t n i trên sau l i un nh l a n khi th t chín nh là ư c). V i th t thái nh cho d ăn và ăn h t trong ngày. C n lưu ý: Không dùng th t dê trong các trư ng h p: Hàm lư ng m máu cao, gan nhi t, máu nóng. T i ng hay nóng trong ngư i. V a m i dùng thu c B c mà có v bán h hay xương b . Nh ng ngư i dương khí m nh, tinh l c quá kh e cũng không dùng. Sau ây là vài phương thu c ch a tr có k t qu t t ã ư c t ng k t trong sách Dư c li u Trung Qu c. Bài b th n, ích th n khí
 4. M i ngày dùng 250g th t dê n c lo i b h t m - thái lát th t dê ư p v i t i xào ăn. C 3 ngày ăn m t l n. Bài ch a ch ng n l nh, t lao l c Th t dê 400g thái ư p v i m t ong và n u ăn c nư c l n cái. Cách hai ngày ăn 1 l n. Bài ch a ph n sau khi sinh b au b ng, cơ th suy như c Th t dê 500g, ương quy 150g, g ng tươi 250g. T t c cho vào n i 8 lít nư c un sôi còn l i 3 lít chia làm 3 l n ăn trong ngày. Bài ch a ch ng bu n nôn c n cào Thư ng b nh này c chi u ăn t i l i nôn, t i ăn thì êm m a làm trong ngư i nôn nao khó ch u. Th t dê n c (lo i b h t m ), thái ra cho t i và h vào n u ăn vào lúc ói b ng, ăn bao nhiêu tùy kh năng nhưng ng ăn quá no. n như v y vài l n s kh i. Th t thú v , th t dê mà l i ch a ư c nhi u b nh như v y. ây là lo i th t d tìm ki m m i mi n nư c ta. Nghe nói dê nuôi vùng núi á thì t t hơn dê nuôi vùng ng b ng, bán sơn a. Th t dê ch a hóc môn sinh d c nam Th c t , n nay v n có nhi u tranh cãi xung quanh lo i th c ph m này. M t s tài li u cho th y th t dê có ch a aphrodisiac, m t ch t có kh năng tăng kích thích kh năng tình d c nam gi i. Gi nh ó ã
 5. xu t hi n lâu trong dân chúng và i u ó th c t ch úng s th t ph n nào mà thôi. Nghiên c u m i c a Vi n Dinh dư ng Bogor, Indonesia ã ưa ra nh ng gi i thích và k t lu n v v n này. Gi thuy t trên lưu truy n trong dân chúng Indonesia t lâu b i th t dê ây r t r , ngư i dân nư c này tiêu th m t lư ng l n các ch ph m tươi t dê trong ó có nhi u món ăn ngon làm t dê, n i ti ng nh t là món sa-tê dê (m t lo i th t xê xiên nư ng ăn v i nư c s t và salad chua ng t.) Nghiên c u ch ra r ng, n u theo quan sát thông thư ng, th th t dê không khác l m v i các lo i th t khác như c u, bò và trâu. Ví d , so v i th t c u, c hai u có th th t m n. Màu c a th t không quá khác nhau m c dù th t dê thư ng có màu s m hơn. S khác bi t rõ ràng nh t gi a th t dê v i th t các lo i gia súc khác theo nghiên c u c a t p chí Intisari chính là mùi c a nó. Th t c u, th t bò, ho c trâu ch có mùi tanh, trong khi mùi c a th t dê thì m nh hơn, th m chí là hoi. Ngoài ra, th t dê có m tr ng và c ng hơn. Theo ti n sĩ Muhilal - Trung tâm Nghiên c u Dinh dư ng Bogor thì d a vào kinh nghi m c a t tiên thì ni m tin c a dân chúng v th t dê ph n nào là s th t. Nhưng n u theo nghiên c u khoa h c thì c n ph i có nh ng kh o sát và thí nghi m sâu hơn. Th t dê ch a h p ch t tương t hormone tình d c Chuyên gia dinh dư ng này cho bi t th t dê có ch a các h p ch t tương t như hormone sinh d c nam, c bi t tr ng th c ph m ch bi n t
 6. bìu dê. Do ó, th t dê tăng kh năng tình d c c a nam gi i thì cũng ư c các chuyên gia Vi n dinh dư ng Bogor kh ng nh có ph n úng. “Rõ ràng b ph n sinh d c c a dê ch a các hormone tình d c gi ng c,” ông gi i thích. Ăn các ch ph m này, nam gi i ư c b sung m t s hormone gi i tính, vì v y có kh năng tăng ti m năng tình d c c a mình. Tuy nhiên, m t kh năng n a là sau khi ăn th t dê, m t th c ph m ch a nhi u m, ã em n cho nam gi i s kh e kho n và t ó có th l m tư ng là th t dê nâng cao kh năng tình d c c a nam gi i. Ăn th t dê tăng kh năng “ àn ông” cho nam gi i. nh minh h a ngu n internet. V cơ b n kh năng tình d c c a con ngư i b s t gi m không th tăng lên ngay ch ơn gi n b ng cách ăn th t dê u ng v i rư u, bia hay các u ng có men khác. “Nh ng gì óng vai trò giúp tăng kh năng tình d c ó là hormone”, ti n sĩ Hendrawan Nadesul cho bi t.
 7. C nh giác là c n thi t! Bên c nh s t n t i m i liên h m ng manh gi a th t dê và ti m năng tình d c c a nam gi i, các nghiên c u khoa h c cũng cho bi t nh ng nh hư ng x u c a th t dê n s c kh e. Ví d như ngư i ăn nhi u th t dê su t hàng năm thì s th y xu t hi n các d u hi u c a b nh cao huy t áp. N u ăn nhi u món dê nư ng ch a nhi u m , m c cholesterol trong máu ch c ch n s tăng lên. Trong khi ó, n u ăn th t dê k t h p v i rư u, các hi u ng b t l i khác s phát sinh. Ví d như cholesterol và các u ng có c n có th gây vi c thu h p các m ch máu ph n cơ th phía dư i, c bi t là các m ch máu ch y xu ng ph n cơ th phía dư i. Do ó, nghiên c u trên th m chí ưa ra khuy n cáo v h u qu khác sau khi ăn dê nư ng v i u ng có c n có th khi n con ngư i b b t l c. Th t dê và… chuy n y “Tái dê ch m v i tương b n/ Ăn vào nó c b n b n như dê/ êm v v l y t tê/ T i mai ta l i Tái dê tương b n”. as àn ông Vi t Nam, khi nh c n món th t dê là nghĩ ngay n “chuy n y”… Không ít các quý ông còn tâm ni m "cái y" c a dê có tác d ng "b dương tráng khí", r t có l i cho chuy n chăn g i c a nam gi i. Th c hư m i quan h gi a th t dê và “chuy n y” như th nào? Các quý ông s tìm ư c câu tr l i dư i nhãn quan c a các nhà khoa h c và tâm lý h c. Tính tr dương c n hi u theo nghĩa r ng
 8. Bác sĩ chuyên khoa II Ph m Qu c Toán (B môn Y h c C truy n, H Y Hà N i) cho bi t: th t dê (dương nh c) có v ng t, tính nóng. Trong 100g th t dê có 17,5% protit, 40% là lipit. Th t dê không c, có tác d ng tr dương, b huy t, ch a lao ph i, ngư i g y y u. N u ăn liên t c 30 - 40g/ngày các món ăn ch bi n t th t dê, có th kh i g y y u, au lưng, dương s kém, khí huy t hư t n, ra nhi u m hôi. c bi t, r t t t cho ph n g y y u, ít s a sau khi sinh n . H u như t t c b ph n c a dê u có th s d ng làm thu c. Tinh hoàn dê (ng c dương) có tác d ng tr th n suy, li t dương, ho t tinh. Ngư i ta thư ng dùng ng c dương h p rư u, ngâm rư u thu c... D dày dê ch a g y y u, tiêu hoá kém, bu n nôn sau b a ăn (ngư i au d dày và loét tá tràng không nên dùng món này).
 9. Gan dê (dương can) có th i u tr nh ng trư ng h p m m t sau cơn b nh (n u chín nh , ăn 30-60g/ngày). Ti t dê pha v i rư u tr ng 40 ch a b huy t, au u, chóng m t, au lưng. C t dê (th n dê) có th ăn và ch bi n thành các món như c t heo. Tuy nhiên, c t dê thư ng ư c nư ng ho c h p v i hành tây (trưng cách thu ). Các món ăn ch bi n t c t dê có tác d ng tr suy như c, lãng tai, m hôi. Cao dê toàn tính làm thu c b . M c dù th t dê có tác d ng b dư ng, và r t t t cho s c kho , nhưng do hàm lư ng m, m cao nên không ph i ai cũng có th ăn. M t s ngư i b r i lo n chuy n hoá lipit khi ăn ph i c n th n. Không nên ăn nhi u trong m t b a và nhi u b a trong m t tháng. Ngư i có b nh cao huy t áp cũng không nên ăn nhi u. Tuy v y, tính tr dương trong ông Y nên ư c hi u theo m t nghĩa r ng rãi hơn (th t dê nhi u ch t dinh dư ng như Protein, nhi u b n t , ch t khoáng, nhi u vitamins, nhi u ch t s t thì ương nhiên là b cho cơ th r i. Và vi c b chung này s t o i u ki n thu n l i cho nh ng… chuy n khác. Vitamin B1 cũng thành viên… kích thích Chuyên gia tư v n tâm lý inh oàn “hóm h nh”: Các lo i th t như th t chó, th t dê là nh ng th c ăn giàu ch t m, nên ch c ch n là b dư ng (tr i v i ngư i b b nh gút). Mà ã ăn ch t b thì "ch ng b n cũng b kia". ó là tư duy dân gian. Tuy nhiên, các món ăn t dê, c bi t tinh hoàn dê hay ng u pín dê có b cho "chuy n y" hay không, chưa ai ch ng minh trên cơ s khoa h c. Cho r ng "ăn gì b y" cũng ch là s suy lu n thô thi n. C cho là trong tinh hoàn dê, ng u pín dê có nhi u hooc môn sinh d c, nhưng c a ng v t
 10. khác, c a con ngư i khác. Vi c cơ th có h p th hay chuy n hoá các hooc môn ó hay không, cũng chưa có công trình nghiên c u. Ai dám nói ngư i thi u máu thì ăn ti t canh s … b máu? Nhưng dù sao chăng n a y u t tinh th n, s c m nh c a ni m tin cũng giúp ngư i ta "hăng hái" hơn tí chút, c bi t, khi ăn th t dê, ng u pín dê, các ng mày râu thư ng "làm vài chén", khi n cho cơ th có hưng ph n. ã có trư ng h p ngư i àn ông y u sinh lý, ư c cho u ng m t viên vitamin B1, nhưng l i ư c b o ó là viên "kích thích", v y mà cũng có hi u qu rõ r t. ó là hi u ng tâm lý, s c m nh c a ni m tin! Xin nói thêm, r t nhi u tài li u khi vi t v các món ăn b dư ng, thư ng vi t r ng các món ăn này " ư c cho là" b dương, tráng khí, ch "không dám" kh ng nh ch c "như inh óng c t". N u th t dê b dương th t thì c th gi i ã dùng ch ra hàng v n viên Viagra, BS Gia C nh (Vi n V sinh d ch t TƯ) kh ng nh. Ông cho bi t thêm, quan ni m này úng v i ngày xưa nhi u hơn ngày nay và úng v i t ng ngư i nh t nh (t t cho m y ông tu i x n x n 50-60 tr lên). n nay, chưa có nghiên c u ho c tài li u khoa h c nào ch ng minh ư c tính tr dương c a th t dê. B th n tráng dương b ng th t dê Ch ng b t l c nam gi i có nhi u bi u hi n: ho c dương v t không cương c ng do không ham mu n, ho c có ham mu n nhưng không “lên” ư c, hay có th cương khi ư c kích thích nhi u, nhưng sau ó nhanh chóng tr l i như cũ.
 11. Theo ông y, ch ng b t l c ư c i u tr theo phép “b th n”. Các bài thu c ch a li t dương, xu t tinh s m, di tinh... c a ông y u nh m tác ng n t ng này. ơn gi n hơn và mau chóng có hi u qu nên s d ng các món ăn bài thu c có tác d ng b th n tráng dương. Bài thu c: Th t dê 500g ,cà r t 500g. H m nh m i ngày ăn 1 l n, ăn li n 7 ngày. Ho c: Canh th t dê n u v i nhân h nh ào, th ti t : Th t dê tươi 200g, th ti t (h t tơ h ng), nhân h nh ào, nh c thung dung 20g, g ng tươi, gia v , nư c dùng. Th t dê r a s ch, thái mi ng nh . Các v thu c trên cũng r a s ch. Th t dê o qua m cho săn r i cho h t tơ h ng, nhân h nh ào, nh c thung dung vào, nư c h m n khi th t dê chín m m, nêm gia v là dùng ư c. Món canh này có tác d ng b gan th n, cư ng tráng gân c t, nh ng ngư i hay b au lưng, m i g i, nam gi i b di tinh, li t dương nên dùng.
Đồng bộ tài khoản