Những phương thuốc hay từ thịt dê

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
90
lượt xem
15
download

Những phương thuốc hay từ thịt dê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đương quy vị thuốc nấu với thịt dê có tác dụng bổ dưỡng. Dê là loài vật hiếu động, dễ nuôi vì tạp ăn, loại rau lá nào cũng ăn được nhờ bộ máy tiêu hóa rất mạnh. Toàn bộ con dê đều có thể sử dụng để làm thuốc. Nhiều tài liệu trong và ngoài nước đã ghi nhận. Thịt dê theo Hải Thượng Lãn Ông vị ngọt, tính nhiệt không độc, tác dụng ích khí huyết, làm mạnh dương đạo, ấm trung tiêu, an thần. Dùng trị gầy yếu, đau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những phương thuốc hay từ thịt dê

  1. Nh ng phương thu c hay t th t dê ương quy v thu c n u v i th t dê có tác d ng b dư ng. Dê là loài v t hi u ng, d nuôi vì t p ăn, lo i rau lá nào cũng ăn ư c nh b máy tiêu hóa r t m nh. Toàn b con dê u có th s d ng làm thu c. Nhi u tài li u trong và ngoài nư c ã ghi nh n. Th t dê theo H i Thư ng Lãn Ông v ng t, tính nhi t không c, tác d ng ích khí huy t, làm m nh dương o, m trung tiêu, an th n. Dùng tr g y y u, au lưng, dương s kém, khí quy t hư t n, ra nhi u m hôi - M i ngày ăn 30 - 40g, dùng liên t c nhi u ngày s có tác d ng. Còn sách Dư c li u Trung Qu c cũng nói th t dê v ng t, tính nhi t, không c tác d ng ích khí huy t, làm tăng th l c, b th n, tráng dương, tr cơ th suy như c, au nh c m i ngang th t lưng, hay n l nh. Ngư i ta phân tích 100g th t n c ùi, lư n dê trư ng thành th y có nư c 68g, protid 17,3g, lipid 11,6g, các lo i ư ng 0,5g, tro 1g, canxi 15mg, phospho 168mg, s t 3mg, thiaamine 0,07mg, riboflavine 0,13mg, acid nicotinic 4,9mg và vitamin A 85 UI ( ơn v qu c t ). Nh s giàu dinh dư ng th t dê nên ư c coi là ch t b sung dương khí cho àn ông b suy y u. Tuy nhiên vi c ch bi n c c kỳ quan tr ng. Theo kinh nghi m dân gian thư ng ăn th t dê v i g ng, hành, t i. H i Thư ng Lãn Ông l i khuyên ăn th t dê tái v i t i và h . Ta u bi t hành, t i, h u có tác d ng tiêu th c, làm m an i n ( an i n là nơi xu t phát c a ba m ch quan tr ng ó là xung m ch, nhâm m ch và c m ch), t i và h u có tác d ng tiêu th c, m an i n vì nó làm thông hai m ch xung và nhâm, song xung, nhâm l i là bi u c a
  2. kinh l c, ngũ t ng l c ph u th khí ây. Cơ quan sinh d c ti n âm và h u âm u thu c khí ph n c a th n. T i và h còn làm m nh th n khí nên tác d ng hi p ng v i th t dê tr th n suy, au lưng, m i g i, dương khí kém. B i v y sách Kim qu Y u lư c ã có bài " ương quy sinh khương dương nh c thang" bao g m ương quy, g ng tươi và th t dê. Thang này có tác d ng b dư ng khí huy t. Theo sách ch a b nh b ng th c ăn k t h p trung dư c nói canh th t dê h p thu t t nh t. V y xin gi i thi u ba lo i canh n u th t dê dùng tr li u b nh như sau: Canh th t dê n u ương quy Tác d ng b i b s c kh e sau m. Canh này phù h p v i n b hàn tích dư i u g i, cơ a hàn thi u máu, kinh nguy t không u, da m t tr ng nh t, ôn dương khí hàn, huy t hư, s c kh e gi m sút. Bài thu c: Th t dê 250g (l y th t n c ùi), ương quy 15g, g ng tươi 30g. R a s ch thái mi ng l n cho vào un cách th y n chín nh thêm mu i, t và rư u tr ng v a , sau ăn h t c cái l n nư c canh - m i ngày m t l n. Canh th t dê n u v i u ph Tác d ng b khí huy t, thanh nhi t gi i c, b tỳ, ôn v , sinh tân d ch, nhu n táo. Thư ng dùng cho ngư i cơ th y u, ăn không ngon, tiêu hóa kém, tỳ v hư hàn, kinh nguy t không u có tác d ng ch a tr t t. Bài thu c: Th t dê n c 100g, u ph 2 bìa, tôm nõn 20g, g ng tươi 20g. Th t dê n c và u ph c t lát. un nư c sôi m i cho th t dê và tôm nõn vào. un
  3. ti p 10 phút sau ó cho u ph , g ng tươi, mu i và l i un ti p 15 phút n a (nh nh l a). Cho gia v là ư c - ăn h t c nư c l n cái. Canh th t dê n u v i c mài (hoài sơn) Tác d ng b tỳ, ích v thích h p cho ngư i v hàn, chân tay l nh, tỳ th n suy - cơ th suy như c do làm vi c quá s c. Bài thu c: Th t dê 400g, hoài sơn 40g, hành tr ng 20g, g ng tươi 10g, h t tiêu, rư u tr ng, mu i m i th m t ít. Th t dê thái mi ng l n, hoài sơn ngâm vào nư c cùng n u v i th t dê t i chín. Sôi 10 phút thì cho hành, g ng, h t tiêu ( un nh l a v t b b t n i trên sau l i un nh l a n khi th t chín nh là ư c). V i th t thái nh cho d ăn và ăn h t trong ngày. C n lưu ý: Không dùng th t dê trong các trư ng h p: Hàm lư ng m máu cao, gan nhi t, máu nóng. T i ng hay nóng trong ngư i. V a m i dùng thu c B c mà có v bán h hay xương b . Nh ng ngư i dương khí m nh, tinh l c quá kh e cũng không dùng.
  4. Sau ây là vài phương thu c ch a tr có k t qu t t ã ư c t ng k t trong sách Dư c li u Trung Qu c. Bài b th n, ích th n khí M i ngày dùng 250g th t dê n c lo i b h t m - thái lát th t dê ư p v i t i xào ăn. C 3 ngày ăn m t l n. Bài ch a ch ng n l nh, t lao l c Th t dê 400g thái ư p v i m t ong và n u ăn c nư c l n cái. Cách hai ngày ăn 1 l n. Bài ch a ph n sau khi sinh b au b ng, cơ th suy như c Th t dê 500g, ương quy 150g, g ng tươi 250g. T t c cho vào n i 8 lít nư c un sôi còn l i 3 lít chia làm 3 l n ăn trong ngày.
  5. Bài ch a ch ng bu n nôn c n cào Thư ng b nh này c chi u ăn t i l i nôn, t i ăn thì êm m a làm trong ngư i nôn nao khó ch u. Th t dê n c (lo i b h t m ), thái ra cho t i và h vào n u ăn vào lúc ói b ng, ăn bao nhiêu tùy kh năng nhưng ng ăn quá no. n như v y vài l n s kh i. Th t thú v , th t dê mà l i ch a ư c nhi u b nh như v y. ây là lo i th t d tìm ki m m i mi n nư c ta. Nghe nói dê nuôi vùng núi á thì t t hơn dê nuôi vùng ng b ng, bán sơn a. Tr b nh b ng các món t th t dê Th t dê nư ng xiên Th t dê và các s n ph m t dê không ch làm các món ăn ngon, mà nó còn có tác d ng ch a b nh r t hay.
  6. Dư i ây là hư ng d n c a lương y Hoài Vũ làm món ăn v a ngon, v a tr b nh: 1. Ngư i sau khi sinh , b ng dư i l nh au, có th dùng th t dê 200g, ương quy 20g, g ng tươi 6g, các gia v , rư u 10 ml. Dùng l a nh n u nh . Dùng h t trong ngày. 2. Th n hư hao t n, s ng lưng au, dương nuy, lãnh m, thì dùng th t dê 200g r a s ch, thái nh , tôm nõn 6g, g ng tươi p d p, hành, gia v , m t ít rư u. Ư p xong, em nư ng dùng. Ho c dùng m t c p th n dê r a s ch, n u cháo v i n p (dùng l a nh n u nh ), ăn nóng. 3. Ngư i ăn u ng kém, b ng dư i l nh au, dùng th t dê 250g, g ng tươi 100g, nh c qu 2g, rư u, gia v . Ninh nh b ng l a nh . Ăn nóng. 4. Ngư i chân, u g i y u và có ch ng tr ng dương hư, có th dùng 1 ôi th n dê, tr ng 20g, b c t ch 15g, g ng tươi, rư u n p cái, gia v . N u chín b ng l a nh , ăn nóng. 5. Ngư i cơ th suy như c, ra m hôi nhi u, có th dùng 1 d dày dê r a s ch, thái nh , cùng hoàng kỳ 100g, u en 50g, rư u, g ng tươi p d p, hành, gia v , em ninh b ng l a nh cho chín nh . Phân làm 3, dùng h t trong ngày. 6. M t m , hoa m t có th l y 100g gan dê, thương tru t 12g, rư u, gia v . N u v i l a nh chín m m. Dùng nư c và gan, b bã thu c. Cách ngày ăn m t l n. 7. Nam b li t dương, xu t tinh s m, n kinh nguy t không u, tình d c gi m có th l y: th t dê 1 kg, kh i t 20g, 2 lít nư c, hành, g ng, rư u, gia v . R a s ch th t dê cho vào nư c sôi, ch n cho s ch, r i l i dùng nư c l nh r a cho s ch, ch t ra mi ng vuông. un nóng ch o gang, cho th t dê, g ng mi ng vào xào qua. Cho rư u vào, xào cho th m rư u. Cho th t dê và g ng vào n i t, r i cho kh i
  7. t , nư c, gia v , hành vào, un sôi thì chuy n sang un b ng l a nh , h m chín r i cho hành g ng, gia v vào là ư c
Đồng bộ tài khoản