Những thói quen tốt cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
123
lượt xem
30
download

Những thói quen tốt cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cha mẹ cần cố gắng khuyến khích con ăn các thức ăn đa dạng với số lượng vừa đủ để trẻ hấp thụ đủ chất và phát triển cơ thể tốt. Hướng dẫn con không được bỏ bữa, nhất là bữa sáng vì đây là bữa ăn nạp năng lượng cho một ngày mới, giúp trẻ có đủ sức khỏe, minh mẫn để học tập tốt hơn. Ngoài ra, cha mẹ cần kiểm soát, nhắc nhở, chỉ dẫn trẻ hạn chế ăn thực phẩm nhiều đường, chất béo và muối; chú ý ăn nhiều thực phẩm chế từ rau quả, các loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thói quen tốt cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ

  1. Nh ng thói quen t t cho s c kh e và trí tu c a tr
  2. tr có s c kh e t t, thông minh và trong sáng phù h p v i l a tu i c a chúng là các b c cha m h tr tr rèn luy n ư c 7 thói quen t t sau ây. 1. Ăn u ng th c ph m h u ích. Cha m c n c g ng khuy n khích con ăn các th c ăn a d ng v i s lư ng v a tr h p th ch t và phát tri n cơ th t t. Hư ng d n con không ư c b b a, nh t là b a sáng vì ây là b a ăn n p năng lư ng cho m t ngày m i, giúp tr có s c kh e, minh m n h c t p t t hơn. Ngoài ra, cha m c n ki m soát, nh c nh , ch d n tr h n ch ăn th c ph m nhi u ư ng, ch t béo và mu i; chú ý ăn nhi u th c ph m ch t rau qu , các lo i h t u… giúp tr h p th vitamin, vi khoáng, ch t xơ…, m b o tiêu hoá t t, ki m soát ư c tr ng lư ng. Cha m cũng nên hư ng d n tr bi t l a ch n th c ph m h u ích khi ăn trư ng.
  3. 2. U ng nư c thư ng xuyên. Tr m i chơi có th quên u ng nư c; ng th i cơ th còn nh c a tr khi n chúng d g p ph i tình tr ng thi u nư c d n t i chóng m t, hoa m t, m t m i, táo bón. Do ó, cơ th tr nh c n ph i ư c cung c p nư c giúp tăng cư ng kh năng kháng, làm cho cơ th chúng ho t ng bình thư ng. Cha m nh nh c nh con tr u ng nư c nhi u l n trong ngày (nh t là khi tr i nóng b c), không ch n khi c m th y khát m i u ng. 3. Tích c c v n ng. a s tr dành th i gian r i làm nh ng công vi c ít v n ng như xem TV, chơi games máy tính… i u ó có th khi n tr b th a cân ho c phát phì.
  4. Vì v y, cha m c n ng h , khuy n khích tr tham gia các ho t ng òi h i ph i v n ng nhi u như bơi, i xe p, chơi các môn th thao ngoài tr i. Hàng ngày cho tr tham gia các ho t ng này ít nh t kho ng 20 phút. 4. H c cách gi i t a căng th ng. Cha m ng nghĩ con nh không có i u gì ph i lo l ng. Tr cũng có nh ng v n căng th ng c a chúng, t chuy n h c hành ganh ua l p, bài t p v nhà, thi c … cho n nh ng kỳ v ng c a cha m i v i chúng. Ngoài ra, môi trư ng, hoàn c nh trong gia ình và ngoài xã h i cũng có tác ng n suy nghĩ c a tr . N u b căng th ng, lo l ng quá m c s nh hư ng tiêu c c t i s c kho tinh th n và th ch t c a tr . Do ó, cha m c n theo dõi sát bi n ng tâm lý c a tr , hư ng d n con tìm cách gi i to căng th ng b ng vi c nghe nh c, v tranh, i d o; c bi t bi t thư ng xuyên trao i, tư v n cha m v hư ng gi i quy t nh ng công vi c mà tr ph i làm, nh ng r c r i mà tr g p ph i trư ng hay ngoài ư ng…
  5. Trong trư ng h p này, cha m c n ng viên con, g i ý ho c h tr tr vư t qua nh ng khó khăn. 5. Ng có gi gi c và th i lư ng. Cha m c g ng t o i u ki n cho tr ư c ng y gi c (ít nh t là 8 ti ng ng h / êm) sau m t ngày ho t ng tr ph c h i năng lư ng cho m t ngày m i. Tr ng không th i lư ng d nh hư ng t i h c t p, không t nh táo, t p trung d n t i tâm tr ng b c ch . Ng có gi gi c và th i lư ng còn giúp cơ th tr phát tri n bình thư ng. 6. Khuy n khích tr rèn luy n k năng tư duy và phát huy trí thông minh. ây là nh ng cơ s quan tr ng cho s sáng t o khi tr trư ng thành. Mu n con thông minh, cha m ph i cho tr c l p suy nghĩ; khuy n khích tr say mê v i nh ng ho t ng giúp tr tăng cư ng s th hi n c l p, sáng t o như chơi àn, v , t p di n thuy t trư c ám ông…
  6. Cha m cũng có th khuy n khích con nói v ư c mơ, mong mu n, ý ki n riêng c a chúng v m t s v n thích h p; ng h tr say mê c sách báo… tr ti p thu và nh n th c cu c s ng m t cách phong phú, a d ng. Bên c nh ó, cha m c n cùng con làm m t s vi c nhà (coi tr ng vi c hư ng d n) tr hình thành k năng s ng như m d y con t p n u cơm và làm m t s món ăn ơn gi n; cho con tham gia làm vư n v i cha; ph cha s a ch a m t s v t trong nhà… i u này giúp tr tăng cư ng k năng h c h i, m mang u óc và có s t tin vào b n thân. 7. Luôn bi t gi gìn s c kh e, v sinh. S s ch s và s c kho t t luôn i li n v i nhau và r t có ích cho sinh ho t c a tr . Do v y cha m c n luôn chú ý và hư ng d n, nh c nh tr bi t gi gìn s c kho và m b o v sinh cá nhân, cũng như bi t gi gìn v sinh chung trong nhà; làm cho tr hi u r ng m b o v sinh giúp tr tránh ư c b nh t t.
  7. Nh ng i u mà cha m c n hư ng d n con nh th c hi n thành n n p như r a tay, khi i h c v , trư c khi ăn, sau khi vào toilet ho c sau khi chơi v i v t nuôi…, thư ng xuyên ánh răng, r a m t khi ng d y, bi t m c m khi tr i l nh, không ăn u ng quà bánh linh tinh bán c ng trư ng…
Đồng bộ tài khoản