intTypePromotion=1

Nội dung ôn thi môn: Triết học (Dùng cho hệ đào tạo cao học thạc sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)

Chia sẻ: Nguyen Thuy Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
195
lượt xem
47
download

Nội dung ôn thi môn: Triết học (Dùng cho hệ đào tạo cao học thạc sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi Triết học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung ôn thi môn "Triết học". Tài liệu dùng cho hệ đào tạo cao học thạc sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung ôn thi môn: Triết học (Dùng cho hệ đào tạo cao học thạc sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)

  1. NỘI DUNG ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC DÙNG CHO HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC THẠC SĨ CÁC NGÀNH KHOA HỌC XàHỘI VÀ NHÂN VĂN 1. Vấn đề cơ bản của triết học. 2. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về  mối quan hệ  giữa vật chất và ý   thức. 3. Vận dụng những nguyên tắc phương  pháp luận cơ  bản của phép biện  chứng duy vật trong quá trình đổi mới ở Việt Nam. 4. Quan điểm của V.I.Lênin: “Không có chân lý trừu tượng. Chân lý luôn luôn  là cụ thể”. 5.  Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình  đổi mới ở Việt Nam.  6. Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế  ­ xã hội trong quá trình xây dựng  chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 7. Những nội dung cơ bản trong đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay. 8. Vận dụng quan điểm của chủ  nghĩa Mác – Lênin về  nhà nước trong quá   trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 9. Ý nghĩa của vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong  việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. 10. Ý nghĩa của quan điểm triết học Mác – Lênin về con người đối với việc   phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2