Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Le Thu Hang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

1
1.216
lượt xem
499
download

Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của hoạt động nhập khẩu:  Tạo ra hàng hoá bổ sung cho hàng hoá thiếu hụt trong nước và thay thế những sản phẩm trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất với chi phí cao.  Đẩy nhanh quá trình xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, đảm bảo phát triển kinh tế cân đối, ổn định.  Có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy xuất khẩu.  Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại

 1. Đề Tài: Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại
 2. 1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho nhập khẩu 2. Vai trò của NHTM đối với hoạt động nhập khẩu 3. Nội dung tài trợ của NHTM cho hoạt động nhập khẩu 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ NK của NHTM www.themegallery.com Company Logo
 3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu  Tạo ra hàng hoá bổ sung cho hàng hoá thiếu hụt trong nước và thay thế những sản phẩm trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất với chi phí cao.  Đẩy nhanh quá trình xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, đảm bảo phát triển kinh tế cân đối, ổn định.  Có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy xuất khẩu.  Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân. www.themegallery.com Company Logo
 4. Nhu cầu tài trợ cho nhập khẩu  Giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng: nhà NK cần chi phí thuê chuyên gia phân tích chính xác nhu cầu của mình để tiến hành đấu thầu một cách phù hợp.  Giai đoạn sau khi ký kết hợp đồng: cần được tài trợ để đặt cọc hoặc tạm ứng cho nhà XK.  Giai đoạn sản xuất và hoàn thành công trình: có thể phải thực hiện những khoản thanh toán giữa chừng cho nhà XK.  Giai đoạn cung ứng và vận chuyển hàng hoá: phát sinh chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiểm.  Giai đoạn nhận hàng hoá:  Giai đoạn xử lý, bán tiếp, tài trợ: đối với hàng hoá chủ định bán tiếp thì nhà NK có nhu cầu tài trợ giữa chừng cho khoảng thời gian nhập hàng về cho đến khi hàng hoá được tiêu thụ. www.themegallery.com Company Logo
 5. Vai trò của NHTM đối với hoạt động NK  Đối với nền kinh tế đất  Đối với DN nước  Là nguồn vốn quan trọng  Tạo đk cho hàng hoá XNK phục vụ cho quá trình sx cũng lưu thông trôi chảy, đảm bảo như tái sx của DN sự ổn định nền KT  Nâng cao hiệu quả sản xuất  Tạo điều kiện cho DN phát kinh doanh của DN trên thị triển dẫn đến thúc đẩy nền trường KT phát triển  Thúc đẩy hoạt động XNK diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn  Có thể thực hiện được những NK quan trọng khi khả năng tài chính của họ chưa đáp ứng được  NH là đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ của nước ngoài cho hoạt động XNK www.themegallery.com Company Logo
 6. Nội dung tài trợ của NH cho hoạt động NK  Tín dụng dành cho người đặt hàng và hiệp định khung tài trợ NK  Cho vay mở L/C  Tạm ứng cho nhà NK  Tín dụng chấp nhận hối phiếu  Tín dụng theo phương thức chi trả trực tiếp www.themegallery.com Company Logo
 7. Tín dụng dành cho người đặt hàng và hiệp định khung tài trợ NK  Khái niệm: Là tín dụng dành cho người nước ngoài đặt mua hàng hoá hoặc các lao động dịch vụ trong nước nhằm thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ này www.themegallery.com Company Logo
 8. Ưu điểm  Đối với nhà XK  Đối với nhà NK  Có điều kiện cạnh tranh với  Có thể thanh toán từng phần đối thủ nước ngoài cho cả công trình, máy móc,  Hạn chế được những rủi ro thiết bị đã NK kinh tế, chính trị ở nước  Dễ dàng thu xếp được khả ngoài, giữ được khả năng tài chính của mình năng tài chính để thanh toán  Ổn định cán cân thanh toán do thời gian dài  Tận dụng được lãi suất thuận lợi ở nước XK  Giữ được vốn và ngoại tệ cho nước mình www.themegallery.com Company Logo
 9. Cho vay mở L/C  Phương thức tín dụng chứng từ là một thoả thuận trong đó một NH theo yêu cầu của khách hàng mở thư tín dụng sẽ trả tiền cho người thứ 3 theo lệnh của người thứ 3 đó, khi đã chấp nhận thanh toán hay mua hối phiếu sau khi đã trình đủ các chứng từ quy định www.themegallery.com Company Logo
 10. Quy trình nghiệp vụ, phương thức tín dụng chứng từ (4) Nhà XK Nhà NK (3) (5) (1) (8) (2) NH thông (6) NH phát hành báo (7) L/C www.themegallery.com Company Logo
 11. Cho vay mở L/C  Ưu điểm  Nhược điểm  Cung cấp tín dụng kịp  Có rủi ro cho NH vì L/C thời cho hoạt động XNK chỉ được xử lý trên cơ sở chứng từ chứ không căn cứ trên hàng hoá www.themegallery.com Company Logo
 12. Ví dụ Cho vay mở L/C của Vietcombank  Dịch vụ phát hành L/C: VCB phát hành L/C theo yêu cầu của khách hàng. L/C có thể được phát hành miễn ký quỹ hoặc ký quỹ một tỷ lệ nhất định tuỳ thuộc vào từng đối tượng khách hàng cũng như theo thoả thuận giữa VCB và khách hàng.  Dịch vụ thanh toán L/C: Khi nhận được bộ chứng từ do ngân hàng nước ngoài gửi đến, VCB sẽ kiểm tra và thông báo cho khách hàng, nếu chứng từ phù hợp VCB sẽ thanh toán cho người hưởng lợi, ngược lại sẽ từ chối thanh toán www.themegallery.com Company Logo
 13. Tạm ứng cho nhập khẩu  Sử dụng khi nhà NK cần thanh toán tiền mặt cho nhà XK  Nhà NK phát sinh nhu cầu tài trợ để thanh toán hàng hoá cho bộ chứng từ khi hàng hoá chưa về đến cảng  Đây là hình thức tài trợ ngắn hạn www.themegallery.com Company Logo
 14. Tín dụng chấp nhận hối phiếu  Là hình thức tín dụng được thực hiện trên cơ sở NH ký hợp đồng tín dụng với nhà NK. Trong đó các NH cam kết chấp nhận các hối phiếu mà KH của mình fải trả www.themegallery.com Company Logo
 15. Tín dụng chấp nhận hối phiếu  Thuận lợi:  Đối với nhà XK: Có sự đảm bảo vững chắc về khả năng chi trả của hối phiếu  Nhà XK có thể đem chiết khấu hối phiếu tại 1NH khác có tỷ lệ chiết khấu thấp hơn.  Đối với nhà NK:  Tạo được uy tín đối với nhà XK( nếu nhà NK có khả năng thanh toán khi đến hạn ) www.themegallery.com Company Logo
 16. Tín dụng theo phương thức chi trả trực tiếp  Là hình thức vay vốn dựa trên cơ sở hợp đồng hàng hoá với lệnh trả tiền từ khoản vay được chuyển trả cho bên xuất khẩu www.themegallery.com Company Logo
 17. Quy trình nghiệp vụ (3) NH NK NH đại lý (5) (2) (6) (4) Nhà (1) Nhà nhập khẩu xuất khẩu www.themegallery.com Company Logo
 18. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ NK của NHTM  Chủ trương chính sách kinh tế- xã hội của Nhà nước  Môi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước  Khả năng, ý thức thanh toán của DN XNK  Năng lực cho vay của NH  Các nhân tố khác: trình độ quản lý, chuyên môn của nhân viên tín dụng,.... www.themegallery.com Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản