Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
30
lượt xem
5
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> CHƯƠNG 9:<br /> CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG<br /> QUỐC TẾ<br /> (INTERNATIONAL BANKING)<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> NGHIỆP VỤ THANH TOÁN<br /> QUỐC TẾ<br /> <br /> NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT<br /> NHẬP KHẨU<br /> NGHIỆP VỤ KINH DOANH<br /> NGOẠI HỐI<br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> I. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> 1. Điều kiện thanh toán.<br /> 2. Phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế.<br /> 3. Các phương thức thanh toán quốc tế.<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> I. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> 1. Điều kiện thanh toán.<br /> Trước hết đó là điều kiện về tiền tệ.<br /> Kế đến là điều kiện về địa điểm thanh<br /> toán.<br /> Cuối cùng là điều kiện về thời gian thanh<br /> toán.<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> I. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> 1. Điều kiện thanh toán.<br />  Điều kiện về tiền tệ.<br />  Điều kiện này quy định việc sử dụng đồng<br /> tiền nào để tính toán và thanh toán theo hợp<br /> đồng trao đổi hàng hóa và hiệp định thanh<br /> toán, ngoài ra điều kiện này còn quy định<br /> việc “xử lý” khi đồng tiền đó bị biến động.<br />  Tiền tệ tính toán là đồng tiền được dùng để<br /> ghi và xác định giá cả của hàng hóa cũng<br /> như tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu.<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản