intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
85
lượt xem
10
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 Thanh toán qua ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngân hàng khác do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> CHƯƠNG 8:<br /> THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG<br /> & CUNG ỨNG DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG KHÁC<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA<br /> NGÂN HÀNG<br /> CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG KHÁC<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> A. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG<br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUA<br /> NGÂN HÀNG<br /> 1. Hình thức chu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế<br /> Chu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế hàng hóa đƣợc thực<br /> hiện dƣới 2 hình thức:<br /> <br /> Chu chuyển TM<br /> Chu chuyển không dùng tiền mặt<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Cho biết ưu<br /> nhược điểm<br /> của từng hình<br /> thức?<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> A. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG<br /> 2. Đặc điểm & tác dụng của thanh toán qua ngân hàng<br /> a) Đặc điểm<br /> <br /> 1.<br /> Sự vận động của<br /> tiền tệ độc lập so<br /> với sự vận động<br /> của HH<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> 2.<br /> Trong thanh toán<br /> qua NH vật môi<br /> giới (Tiền mặt) ko<br /> xuất hiện nhƣ<br /> trong thanh toán<br /> TM mà xuất hiện<br /> dƣới hình thức tiền<br /> ghi sổ<br /> <br /> 3.<br /> Trong thanh toán<br /> vai trò của NH là<br /> rất lớn. Vai trò của<br /> ngƣời tổ chức thực<br /> hiện các khoản<br /> thanh toán, kể cả<br /> NHTW & NHTM<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> A. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG<br /> 2. Đặc điểm & tác dụng của thanh toán qua ngân hàng<br /> a) Tác dụng của thanh toán qua ngân hàng<br /> (Thảo luận)<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2