intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
72
lượt xem
9
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng, các loại hình bảo lãnh ngân hàng, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> CHƯƠNG 7:<br /> NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG<br /> (Bank Guarantee)<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO<br /> LÃNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC LOẠI HÌNH BẢO LÃNH<br /> NGÂN HÀNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ<br /> BẢO LÃNH<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO<br /> LÃNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> Bảo lãnh NH là cam kết của NH bảo lãnh được lập trên 1<br /> văn bản để cam kết với bên có quyền (bên thụ hưởng bảo lãnh).<br /> Nếu khi đến hạn bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh) không<br /> thực hiện hoặc thực hiện không đúng các cam kết đã nêu trong<br /> hợp đồng dân sự, thì với tư cách là ngân hàng bảo lãnh sẽ đứng<br /> ra thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh<br /> Các bên liên quan:<br /> – Bên bảo lãnh<br /> – Bên được bảo lãnh<br /> – Bên yêu cầu bảo lãnh<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> <br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 2. Mục đích và tác dụng của bảo lãnh<br />  Mục đích:<br /> - Ngăn ngừa, hạn chế rủi ro phát sinh trong các quan hệ KT<br /> - Bù đắp đền bù những thiệt hại về tài chính cho người thụ<br /> hưởng bảo lãnh khi thiệt hại xảy ra<br />  Tác dụng:<br /> - Là công cụ đảm bảo<br /> - Là công cụ tài trợ<br /> - Đôn đốc và thúc đẩy thực hiện hợp đồng giữa các chủ thể<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 3. Tính chất của bảo lãnh ngân hàng<br /> Tính độc lập tương đối so với các hợp đồng kinh tế, hợp<br /> đồng thương mại, tài chính…<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2