Ôn Tập Bài Hát: Bạn Ơi Lắng Nghe (Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
398
lượt xem
11
download

Ôn Tập Bài Hát: Bạn Ơi Lắng Nghe (Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Âm Hình Nốt Trắng – Bài Tập Tiết Tấu I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Bạn Ơi Lắng Nghe (Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh)

  1. Tiết 5: Ôn Tập Bài Hát: Bạn Ơi Lắng Nghe (Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh) Giới Thiệu: Âm Hình Nốt Trắng – Bài Tập Tiết Tấu I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
  2. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bạn Ơi Lắng Nghe - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca Dân - HS chú ý. Tộc Nào? Lời của bài hát do ai viết? - HS trả lời: + Bài :Bạn Ơi Lắng Nghe. - Cho học sinh tự nhận xét: + Dân ca Thái. - Giáo viên nhận xét: + Nhạc sĩ: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Tô Ngọc Thanh. điệu của bài hát.
  3. * Hoạt động 2: Bài Tập Tiết Tấu. - HS nhận xét - Bài Tập 1: - Giáo viên viết bài tập lên bảng. - HS quan sát. - Giáo viên hỏi học sinh bài tập có những âm hình nốt gì? - Giáo viên gõ mẫu quy ước với học sinh và yêu cầu học - HS trả lời sinh gõ lại kết hợp đọc âm hình nốt. - HS thực hiện - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét: - Bài Tập 2: - HS quan sát - Giáo viên viết bài tập lên bảng - HS trả lời - Giáo viên hỏi học sinh bài tập có những âm hình nốt gì? - HS thực hiện - Giáo viên gõ mẫu quy ước với học sinh và yêu cầu học sinh gõ lại kết hợp đọc âm hình nốt. - HS thực hiện - Giáo viên nhận xét: - HS chú ý. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. -HS ghi nhớ.
  4. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  5. Tiết 6: Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 1 (Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn) Giới Thiệu Một Vài Nhạc Cụ Dân Tộc I/Mục tiêu: - Học sinh bước đầu làm quen với phân môn tập đọc nhạc. - Đọc đúng giai điệu và ghép được lời bài TĐN số 1. - Nhận biết được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  6. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: TĐN Số 1: “Son Lá Son” - Giới thiệu bài TĐN Số 1. - HS lắng nghe. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện. - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS chú ý. - HS thực hiện. - Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS lắng nghe. - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - HS thực hiện. - Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và - HS thực hiện ghép lời bài TĐN Số 1. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS theo dõi - Giáo viên nhận xét. - HS lắng nghe * Hoạt động 2: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
  7. - Giáo viên giới thiệu tranh ảnh của bốn loại nhạc cụ như : - HS chú ý nhận “Đàn Nhị, Đàn Tranh, Đàn Tứ, Đàn Tì Bà” biết. - Giáo viên miêu tả về đặc điểm và cách diễn tấu của các - HS thực hiện nhạc cụ nói trên. - HS nhận xét. - Giáo viên cho học sinh nghe âm thanh thanh của từng nhạc cụ và dướng dẫn cho học sinh cách nhận biết từng nhạc cụ. - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh chỉ và đọc tên lại các nhạc cụ vừa được học. - HS chú ý. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. - HS ghi nhớ. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh đọc lại bài TĐN vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản