Ôn Tập Bài Hát: Tập Tầm Vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời theo Đồng Dao)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
269
lượt xem
10
download

Ôn Tập Bài Hát: Tập Tầm Vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời theo Đồng Dao)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Lê Hữu Lộc Viết lời theo Đồng Dao. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Tập Tầm Vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời theo Đồng Dao)

  1. Tiết 22: Ôn Tập Bài Hát: Tập Tầm Vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời theo Đồng Dao) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Lê Hữu Lộc Viết lời theo Đồng Dao. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Tập Tầm Vông - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng - HS chú ý. tác? - HS trả lời. + Bài :Tập Tầm - Cho học sinh tự nhận xét: Vông - Giáo viên nhận xét: + Nhạc :Lê Hữu - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Lộc - Lời Đồng điệu của bài hát. dao * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS nhận xét. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
  3. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết - HS chú ý. thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý -HS ghi nhớ. hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 23: Ôn Tập 2 Bài Hát: - Bầu Trời Xanh - Tập Tầm Vông I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát 2 bài hát dưới nhiều hình thức. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  5. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát: Bầu Trời Xanh - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do nhạc sĩ - HS chú ý. nào viết? - HS trả lời: + Bài: Bầu Trời - Cho học sinh tự nhận xét: Xanh - Giáo viên nhận xét: + Nhạc sĩ - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai :Nguyễn Văn Quỳ điệu của bài hát - HS nhận xét * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Tập Tầm Vông - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức.
  6. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng + Hát cá nhân. tác? - HS nhận xét. - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời. - Giáo viên nhận xét: + Bài :Tập Tầm - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Vông điệu của bài hát. + Nhạc :Lê Hữu * Cũng cố dặn dò: Lộc - Lời Đồng - Cho học sinh hát lại bài hát Tập Tầm Vông một lần trước dao khi kết thúc tiết học. - HS nhận xét. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản