ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
418
lượt xem
20
download

ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa hệ thức giữa cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông – Công thức các tỷ số lượng giác của góc nhọn và tỷ số lượng giác 2 góc phụ - Rèn kỹ năng giải tam giác vuông và kỹ năng sử dụng máy tính để giải tam giác vuông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

  1. ÔN TẬP CHƯƠNG I I.Mục tiêu: - Hệ thống hóa hệ thức giữa cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông – Công thức các tỷ số lượng giác của góc nhọn và tỷ số lượng giác 2 góc phụ - Rèn kỹ năng giải tam giác vuông và kỹ năng sử dụng máy tính để giải tam giác vuông II.Chuẩn bị: - GV: Nghiên cứu bài dạy - Hệ thống kiến thức - HS: Chuẩn bị câu hỏi ôn tập và bài tập ôn III. Hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra Các bàn trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn trong bàn HĐ2. Ôn tập lý thuyết 1. Cho hình bên P - Ở hình bên có mấy tam giác Viết hệ thức cho mỗi tam giác r’
  2. a) p2=p’q, r2=r’q vuông? r q - Viết hệ thức giữa cạnh huyền ? b) 1  1  1 h H 2 2 2 P’ h p r cạnh góc vuông và đường cao cho c) h2=p’r’ Qp mỗi tam giác R 2. Cho hình bên A b c a) sin= cos= c b - Viết công thức tính các tỷ số a a   B C lượng giác của  b c tg= cotg= c b b) sin=cos cos=sin - Hệ thức giữa các tỷ số lượng giác tg=cotg cotg=tg  và  3. Từ hình 2. a) b= a sin c=a sin b= a cos c= a cos - Viết công thức tính cạnh góc b) b=c tg b=c cotg c=b tg c=b vuông theo cạnh huyền và  ,  cotg -Viết công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông và , 4. Cần biết 2 cạnh hoặc 1 cạnh và 1 góc nhọn Giải tam giác vuông cần biết ít nhất Vậy để giải tam giác vuông cần biết ít nhất là 1 mấy góc? Cạnh? Lưu ý điều gì? cạnh
  3. HĐ3. Luyện tập bài tập HS trao đổi làm theo nhóm BT 33,34 Đại diện trả lời 33. a. C b. D c. C B 34. a. C b. C - Vẽ hình? BT35. 28 - Lập tỷ số lượng giác tgB? 19 0  B=34 tgB= 28 Tính B? C? C=900 – 340 = 560 A 19 A C x 0 45 BT36. B 21 20 C ABH(H=900) - Vẽ hình ký hiệu hình vẽ B=450BH=AH=21 - ABH (H=900) Vậy x= 212  20 2  29 0 B=45 ta có được điều gì? HĐ4. Hướng dẫn - Nắm vững lý thuyết và vận dụng được - Chuẩn bị các bài tập còn lại giờ sau ôn tập tiếp
Đồng bộ tài khoản