Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 4)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
15
download

Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về khoang dự trữ tự nhiên Khoang dự trữ tự nhiên rất hạn chế, khó có thể gia tăng FiO2 nếu dùng canula hay catheter mũi. Masks làm rộng thêm khoang dự trữ tự nhiên. Mask chùm mặt đơn giản 5-10 lpm 0.40 - 0.60 FIO2 Cung cấp oxy ổn định hơn cannula/catheter Dễ chấp nhận hơn Mask dự trữ có thở lại một phần FIO2 0.40-0.70 Khí thở ra có thể trộn trong bóng dự trữ Cửa bên mở Mask không thở lại Valve một chiều tránh gây khí thở ra lọt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 4)

  1. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Khái niệm về khoang dự trữ tự nhiên  Khoang dự trữ tự nhiên rất hạn chế, khó có thể gia tăng FiO2 nếu dùng canula hay catheter mũi.  Masks làm rộng thêm khoang dự trữ tự nhiên. 25
  2. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Mask chùm mặt đơn giản  5-10 lpm  0.40 - 0.60 FIO2  Cung cấp oxy ổn định hơn cannula/catheter  Dễ chấp nhận hơn 26
  3. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Mask dự trữ có thở lại một phần  FIO2 0.40-0.70  Khí thở ra có thể trộn trong bóng dự trữ  Cửa bên mở 27
  4. Mask không thở lại Suy hoâ haáp giaûm oxy maù  Valve một chiều  tránh gây khí thở ra lọt vào túi dự trữ hít vào  Valves một chiều giúp làm giảm tình trạng oxy bị trộn loãng  FIO2 lên tới 0.90  Cần phải kín  Không dễ chịu 28
  5. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Venturi Mask  Tốc độ dòng cao đáp ứng với nhu cầu BN  FIO2 - ổn định.  0.24 - 0.50 FIO2 29
  6. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Các mask Venturi 30
  7. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù •Venturi Flow Effect % (FIO2) Lưu lượng hít vào toàn bộ Tỉ lệ khí trời/Oxy 28% = 10 lần lưu lượng cung cấp 10:1 30% = 8 x lưu lượng cung cấp 8:1 40% = 4 x lưu lượng cung cấp 3:1 60% = 2 x lưu lượng cung cấp 1:1 70% = 1.6 x lưu lượng cung cấp 1.6:1 Tính toán lưu lượng hít vào toàn bộ: Nếu vận hành 1 mask venturi 28% bằng nguồn oxygen 4 L/, Lưu lượng hít vào toàn bộ sẽ là (4 x 10 = 40 L/p )+ 4L/p = 44L/p. 31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản