Phân tích dự án

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
211
lượt xem
82
download

Phân tích dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số liệu trong ví dụ này dựa vào một dự án đã được một công ty chế biến thuỷ sản xem xét năm 1996. Một vài số liệu đã được thay đổi và một số chi tiết nhất định đã bị bỏ đi để đảm bảo bí mật thông tin nhưng các tương quan chủ yếu và tỷ lệ % lợi nhuận là đúng như thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích dự án

  1. Phân tích dự án Số liệu trong ví dụ này dựa vào một dự án đã được một công ty chế biến thuỷ sản xem xét năm 1996. Một vài số liệu đã được thay đổi và một số chi tiết nhất định đã bị bỏ đi để đảm bảo bí mật thông tin nhưng các tương quan chủ yếu và tỷ lệ % lợi nhuận là đúng như thực tế. Phân tách các chi phí của dự án và các nguồn tài trợ Chi phí xây dựng: 150.000 Băng chuyền lạnh 300.000 Kho lạnh 300.000 Các thiết bị và dụng cụ chế biến: bàn, khay, máy đóng gói, dao 100.000 Nâng cấp hệ thống cung cấp điện: biến thế 225 KVA, máy phát điện dự phòng 100.000 50.000 Nâng cấp hệ thống cung cấp nước: hệ thống ống nước, các thùng chứa nước, hệ thống xử lý nước thải 1.000.000 Tổng chi phí 250.000 Trừ phần đóng góp từ vốn lưu động 750.000 Các khoản vay: thời hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm Dự đoán những ảnh hưởng của dự án đến kết quả của toàn công ty Doanh thu dự tính sau khi mở rộng 7.000.000 Trừ chi phí biến đổi: Chi phí nguyên liệu 5.250.000 Các phụ liệu 260.000 Chi phí nhân công 175.000 Thuế xuất khẩu 140.000
  2. Tổng chi phí biến đổi của hàng bán 12.825.000 Lợi nhuận gộp (lợi nhuận thương mại gộp = 16,8%) 1.175.000 Trừ các chi phí hoạt động Điện nước 180.000 Quản lý và chi phí hành chính 589.000 Khấu hao 120.000 Lãi suất tiền vay 8,5% x 750.000 $ 63.750 Tổng chi phí hoạt động 952.750 Lợi nhuận hoạt động 222.250 Trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp 35% 77.788 Lợi nhuận ròng 144.462 Tính toán dòng tiền và đánh giá dự án Dòng tiền = lợi nhuận + khấu hao = 264.462 Trả nợ hàng năm = 750.000 chia 5 = - 150.000 Dòng tiền để tính giá trị tịnh hiện tại ròng, năm 1- 5 114.462 Dòng tiền để tính giá trị tịnh hiện tại ròng, năm 2 - 10 264.462 Thời gian hoàn vốn = Tổng chi phí chia cho dòng tiền (1.000.000/264.462) 3,78 năm Tỷ lệ thu nhập kế toán = Lợi nhuận ròng/đầu tư ban đầu x 100 (144.462/500.000)x100= 28,89% Giá trị hiện tại ròng, tỷ lệ 10%: chi phí dự án trừ đi dòng tiền mặt 56.355 trong 10 năm 11,06%
  3. Tỷ suất nội hoàn Chúng tôi đã đưa ra một số giả thiết khi tính toán dòng tiền nhằm đơn giản hoá việc phân tích này. Chúng tôi giả thiết rằng: - Phần mở rộng nhà máy có vòng đời là 10 năm, sau đó sẽ không còn giá trị gì. Trong thực tế, sau 10 năm vẫn còn lại một phần giá trị và phần giá trị đó có thể được cộng vào dòng tiền mặt khi phân tích. - Dòng tiền sẽ không đổi trong vòng 5 năm đầu dự án, sau đó dòng tiền sẽ tăng lên bởi vì các khoản nợ sẽ được trả và sau đó lại không đổi trong 5 năm còn lại. Thực tế, dòng tiền mặt nên tính trên cơ sở hàng năm để cho phép việc phát triển không đều trong công việc kinh doanh mới, chẳng hạn như: năng suất được cải thiện vì công nhân học được cách làm việc trong điều kiện và thiết bị mới; và lãi suất sẽ thấp hơn chi phí khấu hao có thể giảm đi vì nhờ giá trị các khoản nợ và các trang thiết bị giảm đi. Trong số những giả thiết trên, không có giả thiết nào làm thay đổi cách tính giá trị của dự án. Phương thức tính toán sẽ không thay đổi nhưng phải xem xét nhiều số liệu hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản