PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964

Chia sẻ: Than Thanh Tra Than | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

2
1.654
lượt xem
312
download

PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, ĐQ Mỹ đã ào ạt đưa quân vào MN, tiến hành “chiến tranh cục bộ” với quy mô lớn; dùng không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại MB. Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên toàn quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964

 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1975) Nhóm thực hiện: Nhóm 9 Lớp: CNTY 41B
 2. Nội dung 1. Hoàn cảnh lịch sử 2. Quá trình hình thành đường lối 3. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975) 4. Kết luận
 3. 1. Hoàn cảnh lịch sử • Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, ĐQ Mỹ đã ào ạt đưa quân vào MN, tiến hành “chiến tranh cục bộ” với quy mô lớn; dùng không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại MB. • Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên toàn quốc.
 4. 1. Hoàn cảnh lịch sử (tt) • Thuận lợi: – CM thế giới đang ở thế tiến công – MB: kế hoạch 5 năm lần I đã đạt và vượt các mục tiêu về kinh tế, văn hóa. – Sức chi viện của MB cho MN đẩy mạnh cả theo đường bộ và đường biển – Từ 1963,cuộc đấu tranh ở MN đã có những bước phát triển mới: 3 công cụ của CTĐB bị quân dân ta tấn công liên tục – Đầu 1965: chiến lược CTĐB cơ bản bị phá sản
 5. 1. Hoàn cảnh lịch sử (tt) • Khó khăn: – Liên Xô và Trung Quốc bất đồng gay gắt – Tương quan lực lượng bất lợi do Mỹ mở CT cục bộ, đưa quân đội viễn chinh Mỹ và quân các nước chư hầu vào trực tiếp xâm lược MN.
 6. 1. Hoàn cảnh lịch sử (tt) Hoàn cảnh lịch sử trên đòi hỏi Đảng ta cần xác định quyết tâm và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm đánh thắng giác Mỹ xâm lược, giải phóng MN, thống nhất Tổ quốc.
 7. 2. Quá trình hình thành: • Hội nghị của Bộ Chính trị đầu 1961 và 1962 nêu chủ trương giữ vững và phát triển thế tiến công giành được sau “đồng khởi” 1960, đưa CM MN từ KN từng phần phát triển thành CT CM trên quy mô toàn miền. • BCT chủ trương kết hợp KN quần chúng với CT CM, giữ vững và đẩy mạnh đấu tranh chính trị, phát triển đấu tranh vũ trang nhanh lên một bước mới ngang tầm với đấu tranh chính trị.
 8. 2. Quá trình hình thành (tt) • Kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị • Đẩy mạnh đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận • Vận dụng phương châm đấu tranh phù hợp với đặc điểm từng vùng chiến lược: rừng núi, đồng bằng, thành thị
 9. 2. Quá trình hình thành (tt) • HN TW Đảng lần IX (11/1963): – Xác định đúng đắn quan điểm quốc tế, hướng hoạt động đối ngoại vào việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đánh và thắng Mỹ – Khẳng định đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang đi đôi, cả hai đều có vai trò quyết định cơ bản, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mới của đấu tranh vũ trang. – Xác định: MB là căn cứ địa, hậu phương đối với CM MN, nâng cao cảnh giác, triển khai mọi mặt, sẵn sàng đối phó với âm mưu đánh phá của địch
 10. 2. Quá trình hình thành (tt) • Hội nghị Trung ương lần thứ XI (tháng 3/1965) và lần thứ XII (tháng 12/1965) đã tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả nước
 11. 3. Nội dung: • Nhận định tình hình: CT cục bộ ở MN là CT xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi trong thế thua, thế thất bại và bị động nên chứa đầy mâu thuẫn về chiến lược. • Chủ trương chiến lược: Quyết định phát động kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc từ Nam chí Bắc
 12. 3. Nội dung (tt) • Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “kiên quyết đánh bại CT xâm lược của ĐQ Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ MB, giải phóng MN, hoàn thành CM DTDCND trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”
 13. 3. Nội dung (tt) • Phương châm chỉ đạo chiến lược: tiếp tục và đẩy mạnh CT nhân dân chống CT cục bộ của mỹ ở MN; phát động CT nhân dân chỗng CT phá hoại của Mỹ ở MB; thực hiện kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính; càng đánh mạnh và cố gắng đến mức độ cao, tập trung lực lượng của cả 2 miền để mở cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường MN.
 14. 3. Nội dung (tt) • Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở MN: giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. “tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân sự kết hợp với chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công”, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược. Trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị trí ngày càng quan trọng
 15. 3. Nội dung (tt) • Tư tưởng chỉ đạo đối với MB: chuyển hướng xây dựng kinh tế, đảm bảo tiếp tục xây dựng MB vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có CT, tiến hành cuộc CT nhân dân chống CT phá hoại của ĐQ Mỹ để bảo vệ vững chắc MB XHCN, động viên sức người, sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc CT giải phóng MN, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng CT
 16. 3. Nội dung (tt) • Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở 2 miền: MN là tiền tuyến lớn, MB là hậu phương lớn. Bảo vệ MB XHCN là nhiệm vụ của cả nước, phải đánh bại CT phá hoại của ĐQ Mỹ ở MB, ra sức tăng cường lực lượng MB về mọi mặt đảm bảo chi viện cho MN càng đánh càng mạnh. 2 nhiệm vụ không tách rời nhau, mà gắn bó mật thiết với nhau. Khẩu hiệu chung của cả nước: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm
 17. • Ý nghĩa của đường lối: – Thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ; tinh thần CM tiến công, độc lập tự chủ; sự kiên trì mục tiêu GP MN, thống nhất Tổ quốc; phản ánh đúng đắn ý chí, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. – Thể hiện tư tưởng nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; tiếp tục tiến hành đồng thời, kết hợp chặt chẽ 2 chiến lược CM trong hoàn cảnh cả nước có CT ở mức độ khác nhau, phù hợp với thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế. – Là đường lối CT nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới.
 18. Việc đề ra và thực hiện đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ đã thể hiện ý chí và nguyện 4. Kết luận vọng tha thiết của nhân dân MB, MN và của cả dân tộc VN, phù hợp với trào lưu CM thế giới nên đã động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của tiền tuyến lớn với hậu phương lớn, sức mạnh của nhân dân ta với sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp đế chiến đấu và đánh thắng giặc Mỹ.
 19. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của thầy giáo và tất cả các bạn!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản