intTypePromotion=3

Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, môi trường Marketing

Chia sẻ: Nguyen Lien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
697
lượt xem
298
download

Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, môi trường Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu quản trị Marketing - Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, môi trường marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, môi trường Marketing

 1. Chương 5 Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, môi trường marketing PowerPoint by Karen E. James Louisiana State University - Shreveport ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 1 in Chapter 5
 2. Mục tiêu  Xác định những thành phần chủ yếu của hệ thống marketing.  Hiểu được làm cách nào những nhà marketing có thể phát triển được những quyết định thông qua hê thống tình báo, nghiên cứu thị trường, hệ thống hỗ trợ quyết định marketing. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 2 in Chapter 5
 3. Mục tiêu  Biết được cách để đo lường và dự báo chính xác hơn mức nhu cầu.  Hiểu được tầm quan trọng các yếu tố về nhân khẩu học, kinh tế, tự nhiên,công nghệ, chính trị và các trào lưu văn hóa xã hội. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 3 in Chapter 5
 4. Hỗ trợ quyết định marketing  Hệ thống thông tin marketing được định nghĩa là . . . “con người, thiết bị và những qui trình thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá, phân phối những thông tin cần thiết,kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định marketing. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 4 in Chapter 5
 5. Hỗ trợ quyết định marketing  Hệ thống thông tin marketing lấy thông tin từ: – Hệ thống ghi chép nội bộ. – Hệ thống tình báo marketing – Nghiên cứu marketing. – PHân tích hỗ trợ quyết định marketing ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 5 in Chapter 5
 6. Hỗ trợ quyết định marketing   Hệ thống ghi chép nội bộ. – Chu kì đặt hàng_chuyển tiền là yếu tố then chốt. – Báo cáo tình hình tiêu thụ kịp thời giúp quản lí hàng tồn kho tốt hơn. – Thông tin về khách hàng, sản phẩm ,người bán hàng và những dữ liệu khác có thể được khai thác triệt để. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 6 in Chapter 5
 7. Hỗ trợ quyết định marketing  Để nâng cao chất lượng hệ thống tình báo marketing đòi hỏi: – Huấn luyện và động viên lực lượng bán hàng báo cáo những tiến triển mới. – Động viên các thành viên trong hệ thống chia sẽ những thông tin tình báo quan trọng. – Thu thập thông tin tình báo cạnh tranh. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 7 in Chapter 5
 8. Hỗ trợ quyết định marketing  Để nâng cao chất lượng của hệ thống tình báo marketing đòi hỏi : – Tăng cường thu thập ý kiến khách hàng. – Mua thông tin từ nguồn dữ liệu thương mại. – Thiết lập một trung tâm thông tin nội bộ. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 8 in Chapter 5
 9. Hỗ trợ quyết định marketing  Quy trình nghiên cứu marketing: _Xác định vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu. _Xây dựng kế hoạch nghiên cứu. – Thu thập thông tin. – Phân tích thông tin. – Trình bày các kết quả tìm được. – Đưa ra quyết định Marketing . ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 9 in Chapter 5
 10. Hỗ trợ quyết định marketing  Xây dựng kế hoạch nghiên cứu đòi hỏi: – Thu thập dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp – Chọn ra một hoặc nhiều phương pháp để thu thập dữ liệu sơ cấp. – Sử dụng các công cụ nghiên cứu. – Phát triển kế hoạch lấy mẫu. – Xác định phương pháp tiếp xúc. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 10 in Chapter 5
 11. Hỗ trợ quyết định marketing  Những phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: – Nghiên cứu quan sát – Nghiên cứu nhóm tập trung – Nghiên cứu điều tra – Dữ liệu hành vi – Nghiên cứu thực nghiệm ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 11 in Chapter 5
 12. Hỗ trợ quyết định marketing  Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketinh được định nghĩa như là. . . “bộ dữ liệu có phối hợp,các hệ thống, công cụ và các phương pháp cùng với phần mềm và phần cứng hỗ trợ mà một tổ chức sử dụng để thu thập và giải thích những thông tin hữu quan phát ra từ doanh nghiệp và môi truờng rồi biến nó trở thành cơ sở để đề ra biện pháp marketing. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 12 in Chapter 5
 13. Dự báo và đo lường nhu cầu Những khía cạnh thiết  Thị trường yếu  Thị trường tiềm năng  Thị trường hiện tại  Thị trường  Thị trường mục tiêu  Nhu cầu thị trường  Hạn chế của thị  Dự báo nhu cầu và trường hiện tại doanh số bán của công ty  Thị trường đã thâm nhập  Nhu cầu hiện tại  Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 13 in Chapter 5
 14. Dự báo và đo lường nhu cầu Những khía cạnh thiết  Nhu cầu thị trường yếu – Mức tối thiểu của thị trường – Thị trường dự báo  Thị trường – Tiềm năng thị trường  Nhu cầu thị trường – Cơ hội và thách thúc của thị trường  Dự báo nhu cầu và – Nhu cầu thiết yếu và doanh số bán của công nhu cầu không thiết ty yếu  Thị trường dự báo  Nhu cầu hiện tại  Tiềm năng thị trường  Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 14 in Chapter 5
 15. Dự báo và đo lường nhu cầu Những khía cạnh thiết  Dự báo nhu cầu của yếu công ty  Dự báo doanh thu của  Thị trường công ty  Nhu cầu thị trường  Chỉ tiêu doanh thu  Dự báo nhu cầu và  Ngân sách bán hàng doanh số bán của công  Thị phần của công ty ty  Nhu cầu hiện tại  Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 15 in Chapter 5
 16. Dự báo và đo lường nhu cầu Những khía cạnh thiết  Tổng tiềm năng thị trường yếu  Tiềm năng thị trường của khu vực – Phương pháp xây dựng  Thị trường thị trường  Nhu cầu thị trường  Dự báo nhu cầu và doanh số bán của công ty  Nhu cầu hiện tại  Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 16 in Chapter 5
 17. Dự báo và đo lường nhu cầu Những khía cạnh thiết  Các phương pháp dự báo: yếu – Nghiên cứu mục đích người mua. – Tổng hợp ý kiến của lực  Thị trường lượng bán hàng. – Ý kiến chuyên gia  Nhu cầu thị trường – Phân tích doanh số quá khứ  Dự báo nhu cầu và – Phương pháp thử nghiệm thị trường doanh số bán của công ty  Nhu cầu hiện tại  Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 17 in Chapter 5
 18. Xu hướng và sự ảnh hưởng của  môi trường vĩ mô  Môi trường nhân khẩu: – Sự bùng nổ dân số thế giới – Cơ cấu tuổi của dân số – Thị trường dân tộc. – Các nhóm trình độ học vấn – Các kiểu hộ gia đình. – Di chuyển chổ ở trong dân cư – Sự phát triển của những thị trường vi mô ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 18 in Chapter 5
 19. Xu hướng và sự ảnh hưởng của  môi trường vĩ mô – Môi trường kinh tế -Phân phối thu nhập -Tiết kiệm,nợ và khả năng vay tiền ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 19 in Chapter 5
 20. Xu hướng và sự ảnh hưởng của  môi trường vĩ mô  Môi trường tự nhiên – Sự thiếu hụt của các nguồn nguyên liệu – Chi phí năng lượng tăng lên – Áp lực chống ô nhiễm môi trường – Sự thay đổi vai trò của chính phủ ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 20 in Chapter 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản